Birds on Electrogrid

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Naujienos

Tikrinant linijas rasti žuvę paukščiai

Tikrinant linijas rasti žuvę paukščiai

Rugsėjo-spalio mėnesiais po elektros linijomis ar šalia jų rasta iš viso 55 žuvę paukščiai. Spalio mėnesio gale masiškai migravo strazdai. Šiemet rasta mažiau žuvusių dirvinių sėjikų nei pernai metais. Galbūt dėl sausų metų dėl kurių nebuvo gausių sankaupų šiaurės Lietuvoje.

 

Plačiau

Estijoje pasaulinio gulbių simpoziumo metu pristatyti projekto rezultatai

Estijoje pasaulinio gulbių simpoziumo metu pristatyti projekto rezultatai

Estijoje Tartu mieste spalio 15-19 dienomis vyko 6-ais gulbių simpoziumas. Simpoziume dalyvavo apie 60 dalyvių iš įvairių įvairiausių pasaulio šalių. Dalyviai nuo Kinijos iki JAV pristatė naujausius tyrimus ir darbus tiriant ir saugant 8 gulbių rūšis. Didelis dėmesys buvo skirtas gulbių apsaugai jų veisimosi, laikino apsistojimo ir žiemojimo vietose. Lietuvos ornitologų draugijos atstovas Julius Morkūnas pristatė LOD nuveiktus darbus siekiant pagerinti gulbių žiemojimo sąlygas Kauno mieste. Buvo pristatytos projekto veiklos siekiant sumažinti šių paukščių žūtį dėl atsitrenkimų į oro perdavimo linijas gulbių žiemojimo vietoje. Buvo pristatyti LOD ir Litgrid darbai įvykdyti Kauno mieste didinat  oro linijų vizualizaciją.
 
 

Plačiau

Pažintinė išvyka Pietų Lietuvoje ir Žuvinto apylinkėse

Pažintinė išvyka Pietų Lietuvoje ir Žuvinto apylinkėse

2018 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos ornitologų draugija organizavo pažintinę išvyką Pietų Lietuvoje ir Žuvinto apylinkėse. Išvykos dalyviams buvo pristatyta 2014-2018 m. Lietuvos ornitologų draugijos kartu su aukštos įtampos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriumi AB „Litgrid“ įgyvendinamo projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ LIFE13 BIO/LT/001303 (toliau – Projektas) praktinių, paukščių apsaugai skirtų veiklų, rezultatai. Išvykoje dalyvavo žiniasklaidos atstovai, komunikacijos ir viešinimo specialistai. LR Energetikos ministerijos, AB "Litgrid" įvairių sryčių specialistai.

Plačiau

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?

Pagaliau visi 500 inkilų paprastiesiems pelėsakaliams atsidūrė jiems skirtose vietose ant aukštos įtampos atramų visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos ornitologų draugijos tyrėjai patikrino visus inkilus iškeltus iki perėjimo sezono pradžios. Ir vėl galime pasakyti, kad pasiektas naujas inkilų užimtumo rekordas. 

Plačiau

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.