Birds on Electrogrid

Naujienos

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2018 m. gegužės 29 d. Vilniuje įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „Elektros skirstomųjų tinklų“ atstovai.
 
Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, 2017 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė-Mažulė, projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatai. Projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.

Plačiau

Įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2017 m. lapkričio 15 d. Vilniuje įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „Elektros skirstomųjų tinklų“ atstovai. 

Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, 2016 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė, projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatai. Projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.

Plačiau

Įvyko antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2016 m. liepos 14 d. Vilniuje įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „LITGRID“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „LESTO“ atstovai. Posėdžio metu projekto stebėsenos komiteto nariams buvo pristatytos įgyvendinamos veiklos, diskusijų metu aptarti stebėsenos komiteto nariams iškilę klausimai bei jų pateikti pasiūlymai.

Plačiau

Projekto komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

Projekto komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

Šių metų lapkričio 18 d. Budapešte (Vengrija) šeštą kartą vyko tarptautinė konferencija paukščių apsaugos elektros perdavimo ir skirstomuosiuose tinkluose klausimais, kartu aptariant ir atskirų rūšių, susijusių su minėtais tinklais, apsaugos priemonių įgyvendinimo patirtį įvairiose šalyse. Todėl ji santykinai pavadinta „Paukščiai ir laidai“ (angliškai, „Birds and wires“). Konferenciją organizavo valstybinis Hermano Otto vardo gamtinių tyrimų Institutas ir Vengrijos elektros perdavimo tinklų operatorė MAVIR. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei septyniasdešimt atstovų iš 13 šalių.

Plačiau

Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

2015 m. birželio 18 d. Vilniuje vyko projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „LITGRID“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „LESTO“ atstovai. Posėdžio metu komiteto nariams buvo pateikta informacija apie projekto tikslus ir uždavinius, pristatytos jau vykdomas ir planuojamas įgyvendinti veiklos. Po atskirų klausimų pristatymų vykusios diskusijos buvo gera galimybė aptarti su projekto įgyvendinimu ir pasirengimu atskiroms veikloms, susijusius klausimus.

Plačiau

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.