Birds on Electrogrid

Naujienos

Paukščių lizdai ant aukštos įtampos atramų

Paukščių lizdai ant aukštos įtampos atramų

Vykdant aukštos įtampos stulpų monitoringo darbus, kurių metu yra žymimos potencialiai paukščiams  pavojingos aukštos įtampos laidų atkarpos, tenka stebėti itin netinkamose vietose sukrautus paukščių lizdus. Nesiimant jokių priemonių, šių lizdų nukėlimui ir specialių apsaugos priemonių įrengimui, išlieka paukščių žuvimo nuo trumpojo jungimo grėsmė. Nors specialių apsaugų („šakučių tipo“) įrengimas būtų itin svarbi  baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) populiacijai, kurių maitinimosi ir perėjimo zonos neretai būna ir greta aukštos įtampos laidų, ant atramų perintiems paukščiams šios priemonės nėra efektyvios.

Plačiau

Sukurtas specialus pelėsakaliams skirto inkilo projektas ir atrinktos inkilų kėlimo vietos

Sukurtas specialus pelėsakaliams skirto inkilo projektas ir atrinktos inkilų kėlimo vietos

Vienas iš pagrindinių projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ tikslų numato, kad taikant specialias technines priemones bus siekiama palaikyti pelėsakalių (Falco tinnunculus) ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas. Šiam tikslui įgyvendinti planuojama pelėsakaliams ant elektros perdavimo linijų atramų visoje Lietuvos teritorijoje iškelti ne mažiau kaip 500 specialios konstrukcijos inkilų.

Pelėsakalis aptinkamas visoje Lietuvos teritorijoje, bet paplitęs sporadiškai. Rūšis negausi, populiacijos ilgalaikio gausos kitimo tendencijos nežinomos, todėl pelėsakalis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Peri negausiai, Lietuvoje gali gyventi iki 300 perinčių porų. Natūraliomis sąlygomis dažniausiai įsikuria apleistuose varninių paukščių lizduose, tačiau gerokai dažniau lizdai aptinkami įvairiose pastatų nišose bei specialiai jiems iškeltuose inkiluose. Todėl tikimasi, kad projekto metu iškelti inkilai bus užimti pelėsakalių ir padės gausinti šių retų paukščių skaičių Lietuvoje.

Plačiau

Baigiamas vienas iš pirmųjų projekto veiklos etapų

Baigiamas vienas iš pirmųjų projekto veiklos etapų

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu AB „Litgrid“, kuris yra aukštos įtampos elektros perdavimo linijų operatorius Lietuvoje, šią vasarą pradėjo vykdyti keturių metų trukmės projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303). Projektą finansuoja Europos Komisijos programa LIFE+.
Viso projekte bus įgyvendinama daugiau nei 20 skirtingų veiklų, kurios skirstomos į parengiamąsias, praktinės gamtosaugos, poveikio stebėsenos, visuomenės informavimo ir kitas veiklų grupes. Viena iš parengiamųjų veiklų siekiama sudaryti nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schemą, kurioje bus nurodytos numatomos diegti specialios techninės apsaugos priemonės, trukdančios ant elektros laidus laikančių konstrukcijų nutūpti baltiesiems gandrams ir kitiems stambiems paukščiams.

Plačiau

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.