Birds on Electrogrid

Apie projektą

Projektas „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ įgyvendinamas siekiant šių pagrindinių tikslų:

 • Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių išsaugojimo sąlygas, sumažinant aukštos įtampos elektros energijos tiekimo linijų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms;
 • Palaikyti pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas, įgyvendinant specialias, pagalbines apsaugos priemones.

Bendrųjų projekto tikslų bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

 • Žymiai sumažinti paukščių žūčių lygį jų koncentracijos vietose, kurį lemia paukščių susidūrimas su laidais, virš aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų laidų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
 • Žymiai sumažinti baltųjų gandrų žūčių lygį dėl elektros įtampos, ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
 • Sustabdyti sakalų (ypač pelėsakalių (Falco tinnunculus)) perėjimo sąlygų blogėjimą ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje, iškeliant 500 inkilų;
 • Pagerinti perinčios pelėsakalių populiacijos apsaugos sąlygas Lietuvoje;
 • Įvertinti praktinių apsaugos veiksmų efektyvumą paukščiams, vykdant pritaikytas, išsamias stebėsenos programas;
 • Gerinti visuomenės informuotumą apie paukščių žūčių problemą, kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos.

Veiksmai ir priemonės

Projektą sudaro 22 atskiros veiklos, kurias įgyvendins du partneriai per ketverius projekto metus. Parengiamuosius veiksmus sudaro:

 • Išsamus laidų ženklinimo priemonių ir paukščių apsaugos priemonių ant naudojamų aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje paruošimas (A.1);
 • paukščių apsaugos priemonių ant naudojamų aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje schemų sudarymas (A.2); 
 • schemos, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų pakabinimo vietos Lietuvoje, sudarymas (A.3).

Žemiau išvardintomis konkrečios projekto aplinkosauginės veiklos:

 • paukščių susidūrimą su elektros perdavimo laidais mažinančių priemonių diegimas svarbiose paukščių apsistojimo vietose Lietuvoje (C.1);
 • aukštos įtampos perdavimo laidų vizualizacijos didinimo žymeklių diegimas ant perdavimo linijų labiausiai paukščiams pavojingose vietose Lietuvoje (C.2);
 • paukščių apsaugos priemonių ant aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje diegimas (C.3);
 • sakalams skirtų inkilų iškėlimas (C.4).
Įgyvendinto projekto veiklos efektyvumas bus vertinamas, vykdant stebėseną: projekto veiklos stebėsena (D.1); bei Ex-ante ir post-ante projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena (D.2).

Labai svarbią projekto dalį sudarys įvairios visuomenės sąmoningumo skatinimo ir informavimo veiklos: informacinių stendų pagaminimas ir pastatymas projekto vykdymo vietose (E.1); trumpametražio filmo apie paukščių žūties problemą dėl elektros perdavimo tinklo linijų sukūrimas ir transliavimas (E.2); Tarptautinio seminaro apie paukščių apsaugos priemonių diegimo patirtį aukštos įtampos linijose organizavimas (E.3); projekto internetinės svetainės sukūrimas ir palaikymas (E.4), projekto viešinimas (E.5); atspausdintos medžiagos apie projektą ir sprendžiamą problemą paruošimas ir platinimas (E.6); techninės ataskaitos apie paukščių apsaugos priemones ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo linijų Lietuvoje parengimas ir platinimas (E.7); bei Layman ataskaitos parengimas ir platinimas (E.8).

Numatomi rezultatai (rezultatai ir kiekybiniai pasiekimai)

Parengiamųjų veiklų vykdymo metu bus pasiekti šie rezultatai:

 1. Parengta ataskaita apie pasirinktas paukščių apsaugos priemones, išskiriant laidus ir aukštos įtampos perdavimo linijų stulpus;
 2. Visos šalies mastu parengta schema, kurioje nurodytos aukštos įtampos elektros perdavimo linijos, kur reikia įdiegti paukščių apsaugos priemones ant 1200 atramų;
 3. Parengta schema, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų pakabinimo vietos prie aukštos įtampos elektros linijų Lietuvoje.

Konkrečios praktinės priemonės bus įgyvendintos pasiekiant šiuos rodiklius:

 1. Mažiausiai 7100 „spiralinių“ ir 1500 aiškiai pastebimų laidų žymeklių (paukščius atbaidančių priemonių) bus įdiegtos ant mažiausiai 108 km ilgio aukštos įtampos linijos laidų 18 pasirinktų ir žemėlapyje aiškiai pažymėtų vietų;
 2. Per ketverius projekto metus bus sumontuota mažiausiai 6000 „šakučių“ ir 6000 „lėkštelių“, skirtų apsaugoti baltuosius gandrus nuo žūties, ant 1200 atraminių stulpų įvairiose šalies vietose;
 3. Prieš tris perėjimo sezonus (antraisiais-ketvirtaisiais Projekto įgyvendinimo metais) iškelti mažiausiai 500 inkilų sakalams ant elektros perdavimo linijų stulpų įvairiose šalies vietose, kurios bus nurodytos sudarytoje inkilų iškėlimo vietų schemoje;
Visuomenės informavimo veiklas sudarys projekto svetainės įkūrimas ir spausdintos informacijos (projekto lankstinukas (1000 vnt.), brošiūra apie paukščių žūčių problemas dėl elektros tinklo linijų (800 vnt.), 4 metų sieniniai kalendoriai (iš viso 2000 vnt.) ir Layman ataskaita (700 vnt.)) parengimas. Pagrindinėse projekto vietose bus įrengti informaciniai stendai (18 vnt.). Projekto patirtimi bus dalinamasi moksliniame lygmenyje, įtraukiant kitas suinteresuotas institucijas – organizuojamas tarptautinis seminaras, kuriame dalyvaus apie 50 dalyvių. Projekto ekspertai parengs techninė ataskaitą apie paukščių apsaugos priemones ant aukštos įtampos perdavimo tinklo Lietuvoje. Projekto matomumas bus užtikrintas, vykdant projekto viešinimą per žiniasklaidos priemones, sukuriant, transliuojant ir platinant 600 DVD kopijų trumpametražio filmo apie paukščių apsaugos priemonių taikymą elektros perdavimo aukštos įtampos linijose.

Projekto stebėseną vykdys Projekto priežiūros komitetas, kuris stebės projekto įgyvendinimo procesą. Projekto įgyvendinimo stebėsena bus atliekama, sutelkiant dėmesį į administravimo eigą bei atsižvelgiant į biologinės stebėsenos duomenų mokslinį įvertinimą.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.