Birds on Electrogrid

Naujienos

Projekto veiklos aktyviai vykdomos ir žiemos laikotarpiu

Projekto veiklos aktyviai vykdomos ir žiemos laikotarpiu

Žiema jau persirito į antrąją pusę, sniego paklotė vietomis siekia ir kelias dešimtis centimetrų, šaltis sukaustęs vandens telkinius tačiau projekto eigos tai neveikia. Projekto darbuotojai ir šaltomis bei sniegingomis dienomis dirba ne tik organizuodami projekto eigą, tačiau darbus atlieka ir lauko sąlygomis visoje Lietuvoje. Šiuo metu vis dar aktyviai dirbama prie D1 veiklos (projekto veiklos stebėsena), kur yra tikrinama trečiojo metų ketvirčio atliktų darbų kokybė.

Plačiau

Pelėsakalių perėjimo sezono apžvalga ir inkilų užimtumas 2016 metais

Pelėsakalių perėjimo sezono apžvalga ir inkilų užimtumas 2016 metais

Besibaigiant vasarai, ir tikrai pasibaigus pelėsakalių perėjimo sezonui, galime įvertinti projekto metu iškeltų inkilų užimtumą ir panaudojimą. Lietuvoje perinti pelėsakalių populiacija yra vertinama tik 150-300 porų. Todėl bet koks šios rūšies paukščių pagausinimas turi reikšmingą teigiamą efektą Lietuvos populiacijai.

Iki perėjimo pradžios 2016 metais pelėsakaliams Lietuvoje buvo iškelta 300 inkilų ant elektros perdavimo atramų įvairiuose Lietuvos regionuose.

Plačiau

Parengta D2 veiklos „EX-ANTE IR EX-POST projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos“ ataskaita

Parengta D2 veiklos „EX-ANTE IR EX-POST projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos“ ataskaita

Apibendrinus 2015 metais įgyvendintų projekto veiklų stebėseną projekto darbuotojai parengė D2 veiklos (Ex-ante ir post-ante projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena) ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama veiklų stebėsenos metodika, kuri apima po aukštosios įtampos elektros perdavimo linijomis žuvusių paukščių stebėseną prieš ir po laidų matomumą gerinančių priemonių įgyvendinimą, duomenų apie gandrų mirtingumą dėl elektros iškrovų surinkimą bei pelėsakaliams iškeltų inkilų veiksmingumo tyrimus. Pateikiami duomenys, kurie buvo surinkti prieš veiklų įgyvendinimą ir 2015 metais surinkti duomenys.

Plačiau

Vandens paukščiai jau būriuojasi Kaune

Vandens paukščiai jau būriuojasi Kaune

Paspaudus pirmiesiems šalčiams į pietus patraukė milijonai paukščių. Dalis jų pro Lietuvą pramigravo jau  rugsėjo mėnesį, o dalis vis dar migruoja ir spalį. Šiuo metu didieji pulkai žvirblinių paukščių jau praskridę mūsų šalį, tačiau antys, žąsys, gulbės bei kiti vandens paukščiai vis dar intensyviai traukia virš Lietuvos, o dalis jų ir nutupia ilgesniam poilsiui mūsų vandenyse. Viena tokių vietų, kur paukščiai ne tik gausiai apsistoja migracijos metu, bet dar gausiau ir žiemoja – Kaunas. Šis miestas iš tiesų mėgiamas tūkstančių vandens paukščių, dėl tinkamų jiems sąlygų įvairiais metų laikais.

Plačiau

Pirmieji kranklių jaunikliai jau palieka lizdus

Pirmieji kranklių jaunikliai jau palieka lizdus

Ankstyvas pavasaris buvo itin palankus anksti perintiems paukščiams. Jau vasario pabaigoje didžioji dalis kranklių buvo sudėję pirmuosius kiaušinius, todėl ir pirmieji jaunikliai dienos šviesą šiemet išvydo kovo antroje pusėje. Dažniausiai lizdus krankliai krauna brandžiuose medžiuose, daugiausiai pušyse, tačiau pastaraisiais metais gausėjant kranklių populiacijai vis dažniau šie paukščiai įsikuria ir aukštos įtampos stulpų konstrukcijose.

Plačiau

Krankliai jau laikosi prie lizdaviečių

Krankliai jau laikosi prie lizdaviečių

Sausio 16-17 dienomis važinėjant po Trakų ir Varėnos rajonus prie savo lizdaviečių ant aukštos įtampos linijų jau stebėtos kranklių poros. Krankliai dar neperėjo, tačiau taisėsi lizdus ir vaikė šalin potencialius konkurentus. Net keliose vietose abu poros nariai „budėjo“ prie savo lizdų.

Plačiau

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.