Birds on Electrogrid

Naujienos

Tęsiamas paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkle

Tęsiamas paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkle

Siekiant sumažinti paukščių žūtį dėl trumpojo jungimo, atsitrenkimų į laidus skaičių  bei gerinant pelėsakalių veisimosi sąlygas,  AB LITGRID 2016 metų I-ą ketvirtį tęsė ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projekte „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 numatytų priemonių diegimą. Ir toliau buvo didinamas laidų matomumas paukščiams pavojingose vietose. Tam vienoje ypač pavojingoje paukščiams elektros linijos atkarpoje, išskirtiniam laidų vizualizacijos padidinimui buvo iškabinti 196 specialūs, gerai matomi pakabukai. Viso, projekto metu ant laidų aštuoniose elektros perdavimo linijų atkarpose uždėtos 1494 specialiai tam pagamintas baltos spalvos spiralės ir 1451 minėtas pakabukas (žiūrėti paveiksle žemiau).

"Pakabukai" vienoje iš itin pavojingų aukštosios įtampos elektros perdavimo linijos atkarpų (M. Karlono nuotrauka)

 

Paukščių, pagrinde baltųjų gandrų, apsaugai nuo žūties dėl trumpo sujungimo pagal projekto pradžioje parengtą studiją jau įrengtos specialios apsaugos priemonės – 3624 „šakutės“ ir 2515 „lėkštučių“ (žiūrėti paveiksle žemiau). „Šakutės“ neleidžia paukščiams nutūpti pavojingose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų vietose, o „lėkštutės“, kurios įrengiamos virš minėtų atramų izoliatorių, sumažina trumpo jungimo galimybes. Iš jų, 1042 šakutės ir 695 lėkštutės ant 281 aukštos įtampos linijų atramos buvo įrengtos 2016 metų pirmąjį ketvirtį.

Be paukščių apsaugos priemonių, ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų stulpų, pagal projekto pradžioje parengtos studijos rekomendacijas, jau iškelti 309 inkilai pelėsakaliams (žiūrėti paveiksle žemiau). Iš jų, net 182 inkilai iškelti pirmąjį 2016 metų ketvirtį. Netrukus projekto ornitologai tikrins kuriuos jų užėmė pelėsakaliai.

Inkilas pelėsakaliams (M. Karlono nuotrauka)

 

Šiuo metu visų projekto praktinių gamtosauginių priemonių įgyvendinimas tęsiamas. Kartu vykdomas ir šių priemonių efektyvumo monitoringas.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.