Birds on Electrogrid

Naujienos

Baigiamas vienas iš pirmųjų projekto veiklos etapų

Baigiamas vienas iš pirmųjų projekto veiklos etapų

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu AB „Litgrid“, kuris yra aukštos įtampos elektros perdavimo linijų operatorius Lietuvoje, šią vasarą pradėjo vykdyti keturių metų trukmės projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303). Projektą finansuoja Europos Komisijos programa LIFE+.

Viso projekte bus įgyvendinama daugiau nei 20 skirtingų veiklų, kurios skirstomos į parengiamąsias, praktinės gamtosaugos, poveikio stebėsenos, visuomenės informavimo ir kitas veiklų grupes. Viena iš parengiamųjų veiklų siekiama sudaryti nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schemą, kurioje bus nurodytos numatomos diegti specialios techninės apsaugos priemonės, trukdančios ant elektros laidus laikančių konstrukcijų nutūpti baltiesiems gandrams ir kitiems stambiems paukščiams. Tokias, paukščių žuvimo tikimybę mažinančias priemones, planuojama įrengti ne mažiau kaip ant 1200 elektros linijų atramų.

Kadangi potencialiai paukščiams pavojingiausios aukštos įtampos elektros perdavimo linijų vietos nėra tiksliai žinomos, 2014 m. pabaigoje buvo vykdomi šių linijų atramų monitoringo darbai. Šiuos darbus vykdė 5 patyrę stebėtojai, kurie tikrino atskiras elektros perdavimo linijų atkarpas, ir atsižvelgdami į baltųjų gandrų ekologijos ypatumus,  vertino būtinybę konkrečiose vietose įrengti specialias apsaugos priemones. Šių darbų metu buvo žymimos ne tik elektros linijų atkarpos, bet ir atskiros atramos, kuriuose peri ar perėjo varniniai paukščiai (krankliai, kuosos) ir sakaliniai (pelėsakaliai, sketsakaliai). Rengiantis šios veiklos įgyvendinimui ArcGIS Online priemonėmis buvo sukurta  aplikacija – žemėlapis, kuriame buvo atidėtos aukštos įtampos elektros perdavimo linijos su visomis atramos, o atlikus visus suplanuotus lauko darbus – patalpinti ir kai kurie šio darbo rezultatai.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.