Birds on Electrogrid

Naujienos

Pradėtos naujo LIFE projekto paukščių apsaugai skirtos veiklos

Pradėtos naujo LIFE projekto paukščių apsaugai skirtos veiklos

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu AB „Litgrid“ (LITGRID), kuris yra aukštos įtampos perdavimo linijų operatorius Lietuvoje, 2014 m. vasarą pradėjo vykdyti keturių metų trukmės projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“. Šį projektą finansuoja Europos Komisijos aplinkosauginė programa LIFE+.
Vienas iš šio projekto uždavinių yra pagerinti pelėsakalių veisimosi sąlygas šalyje. Tuo tikslu, numatoma ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų stulpų visoje šalies teritorijoje iškabinti 500 inkilų, kuriuose (bent dalyje jų) turėtų įsikurti pelėsakalių poros. Ant gelžbetoninių stulpų įrengti inkilai turėtų būti patrauklūs ne tik  dėl gero priskridimo, bet ir geros apsaugos nuo plėšrūnų, ypač kiaunių.
Už inkilų pagaminimą ir iškėlimo vietų parinkimą yra atsakinga Lietuvos ornitologų draugija, o LITGRID vėliau iškabins jiems pateiktus inkilus.
Šiuo metu atliekami bandomieji darbai, labiausiai susiję su inkilo tvirtinimo konstrukcijos pasirinkimu. Lietuvos ornitologų draugija, talkinant draugijos nariui Dariui Musteikiui, pagamino kelis bandomuosius inkilus, kurių pirmąjį LITGRID rangovai iškėlė Kenos apylinkėse (Vilniaus r.). Dabar belieka laukti pavasario, tikintis, jog praskrendantys pelėsakaliai aptiks šį naują jiems įrengtą būstą ir jame apsigyvens.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.