Birds on Electrogrid

Europos Komisija patvirtino galutinę LIFE Birds on Electrogrid projekto ataskaitą

Europos Komisija patvirtino galutinę LIFE Birds on Electrogrid projekto ataskaitą
2019 birželio mėnesio pabaigoje Lietuvos ornitologų draugiją (LOD) pasiekė žinia, kad Europos Komisija patvirtino galutinę Europos Sąjungos LIFE programos finansuoto projekto Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ LIFE13 BIO/LT/001303 ataskaitą. Daugiau nei ketverius metus trukusį projektą LOD įgyvendino kartu su partneriu AB “Litgrid”, kuris yra vienintelis šalyje aukštosios įtampos elektros perdavimo sistemos operatorius. Projektu buvo siekiama šių pagrindinių tikslų:
  • Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių apsaugos būklę, sumažinant aukštosios įtampos elektros energijos perdavimo tinklų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms;
  • Pagerinti veisimosi sąlygas perinčių pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių populiacijoms, įgyvendinant specialias pagalbines apsaugos priemones.
 
Planai ateičiai
Vienas didžiausių projekto pasiekimų yra tai, kad pirmą kartą Lietuvoje buvo surinkti duomenys, atskleidžiantys paukščių žūčių mastus mūsų šalyje, taip pat identifikuoti vadinamieji „karštieji taškai“, t.y. vietos, kur žūva ypatingai daug sparnuočių. Taip pat buvo įvertintas skirtingų apsaugos priemonių efektyvumas, kadangi iki projekto įgyvendinimo laikotarpio turimi paukščių stebėjimai aukštosios įtampos elektros perdavimo tinkluose buvo fragmentiški, o jų metu surinkti duomenys neleido daryti apibendrinančių išvadų apie paukščių žūties mastus dėl susidūrimo su aukštosios įtampos elektros linijų laidais. Lietuvos ornitologų draugija ir AB „Litgrid“ bendradarbiavimą tęs ir pasibaigus projektui: jau yra nusistovėjusi praktika, kad rekonstruojant ar naujai statant aukštosios įtampos elektros perdavimo linijas, į pagalbą yra pasitelkiami ornitologai, kurie ir numato pavojingiausias paukščiams elektros linijų atkarpas. Lietuvai jungiantis prie bendrojo elektros perdavimo tinklo Europoje, bus įvertinamas aukštosios įtampos linijų poveikis sparnuočiams, o didžiausią pavojų keliančios linijos bus žymimos laidų matomumą didinančiomis priemonėmis. AB „Litgrid“ numato, kad keičiamose atramose (apie 200 vnt. per metus) bus montuojamos paukščius apsaugančios priemonės, t.y.  „šakutės“ tipo įtaisai, trukdantys paukščiams (gandrams) tūpti virš kiekvienos izoliatorių girliandos, taip pat girliandos viršutinėje dalyje bus įmontuojami didesnio diametro izoliatoriai „lėkštelės“.
Projekto pagrindinis partneris – Lietuvos ornitologų draugija – per artimiausius 5 metus numato pagaminti ne mažiau kaip 20 inkilų pelėsakaliams. Juos vietoje nukritusių, sugedusių ar netinkamų tolimesniam naudojimui ant aukštosios įtampos linijų atramų iškels AB „Litgrid“.
Lietuvos ornitologų draugija taip pat tęs viešinimo veiklas – apie diegiamas apsaugos priemones bus informuojama žiniasklaida, o interneto svetainė bus palaikoma ir papildoma naujienomis apie projekto partnerių vykdomas veiklas. Visuomeniniais pagrindais (ypač pasitelkiant draugijos narius) bus renkama informacija apie paukščių žūtis prie aukštosios įtampos linijų – surinkti duomenys leis nustatyti pavojų keliančias linijas ir pažymėti jas laidų matomumą didinančiomis priemonėmis.
 
Detalią projekto techninę ataskaitą galite rasti paspaudę šią NUORODĄ

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.