Birds on Electrogrid

Tarptautinis seminaras (E3)

Projekto rezultatai ir sukaupta patirtis baigiantis projektui bus pristatyti tarptautiniame seminare, skirtame paukščių mirtingumo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų mažinimui. Į seminarą bus kviečiami susijusių interesų grupių atstovai, Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, už elektros perdavimo linijas atsakingų įstaigų atstovai, ornitologai ekspertai, aplinkosauginių NVO atstovai, gamtos apsaugos ekspertai, mokslininkai. Seminaras bus puiki galimybė aptarti projekto temą ir pasiekimus, jame bus apžvelgta sėkminga ir nesėkminga tiek projekto, tiek kitų ES šalių patirtis diegiant paukščių apsaugos priemones elektros perdavimo linijose. Seminaro medžiaga bus paskelbta Lietuvos ornitologų draugijos moksliniame žurnale „Ciconia“.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.