Birds on Electrogrid

Projekto viešinimas (E5)

Projektas bus viešinamas žiniasklaidoje visą jo vykdymo laikotarpį. Bus platinami straipsniai ir pranešimai tiek bendromis, paukščiai apsaugai svarbiomis temomis, įskaitant paukščių žūtis ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, tiekt kitomis, su projekto veiklomis susijusiomis gamtos apsaugos temomis. Projekto komanda skelbs informaciją ir žinias tiek apie projekto įgyvendinimą Lietuvoje, tiek apie tai, kaip sprendžiamos analogiškos problemos kitose šalyse.
Planuojama skelbti informaciją ne tik nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse, bet ir vietos ir regioninėje spaudoje, interneto portaluose, o taip pat žiniasklaidoje skirtoje vaikams – specialiuose žurnaluose, interneto svetainėse. Be straipsnių ir pranešimų spaudai bus inicijuojami televizijos ir radijo reportažai ir laidos. Žurnalistai bus pakviesti apsilankyti projekto vietovėje įgyvendinant praktines paukščių apsaugos priemones.
Didelis dėmesys vietos ir regionų žiniasklaidai bus skirtas dėl to, kad išaugtų projekto teritorijos vietinių gyventojų sąmoningumą ir jie pritartų projekto veikloms, o taip pat, kad augtų bendras vietos bendruomenių ir savivaldybių palaikymas gamtos apsaugos idėjoms.
Pranešimai spaudai, straipsniai ar jų santraukos spaudoje, televizijos ir radijo laidų įrašai bus skelbiami projekto interneto svetainėje. Be to, švietėjiškas projekto filmas (veikla E.2) bus išplatintas nacionaliniams ir regioniniams televizijos kanalams, informaciniams interneto portalams.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.