Birds on Electrogrid

„Layman“ ataskaitos parengimas ir platinimas

Projekto pabaigoje bus parengta projekto ataskaita visuomenei. Šiame leidinyje paprasta ir suprantama kalba bus aprašyti projekto tikslai, vykdytos veiklos, pasiekti rezultatai ir įgyta patirtis. Leidinyje pagrindinis dėmesys bus skirtas tam, kad paaiškinti visuomenei kaip svarbu mažinti paukščių mirtingumą aukštos įtampos elektros perdavimo linijose ir kokios efektyvios priemonės turi būti taikomos paukščių apsaugai. Bus publikuota 700 vnt. šio leidinio lietuvių ir anglų kalbomis.

Layman ataskaita PDF.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.