Birds on Electrogrid

Komunikavimas su kitais projektais (F4)

 
Projekto komanda ketina dalintis informacija ir patirtimi ir su kitais projektais, kurie vykdo panašias veiklas ir siekia mažinti paukščių žūtis elektros perdavimo tinkluose. Tam, kad kuo plačiau paskleisti savo patirtį, bus siekiama betarpiškai bendrauti su panašias veiklas vykdančiomis organizacijomis, mūsų projektas organizuos tarptautinį seminarą, į kurį bus pakviestos kitų projektų komandos, mūsų projekto atstovai taip pat dalyvaus ir kitose šalyse organizuojamuose renginiuose. Be abejo, patirtimi bus dalinamasi ir bendraujant netiesiogiai, viešinant projekto veiklas – per platinamus leidinius ir ataskaitas, skelbiant informaciją internete ar žiniasklaidoje.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.