Birds on Electrogrid

Sakalams skirtų inkilų iškėlimas (C4)

Šios veiklos tikslas yra sumontuoti pakankamai sakalams (pelėsakaliams) skirtų inkilų ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo atramų visoje šalyje, siekiant užtikrinti šių paukščių apsaugą. Remiantis šiuo metu turimais duomenimis apie perinčią pelėsakalių populiaciją, kurią sudaro daugiau nei 200 porų, beveik pusė iš jų peri didelių paukščių lizduose (daugiausiai varnų, baltųjų gandrų ir kt.), kurie yra susukti ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų atramų. Tačiau pagal nacionalinius ir ES reglamentus dėl elektros linijų techninės priežiūros, visi papildomi, pašaliniai objektai (įskaitant didelių paukščių lizdus) nuo atramų ir laidų turi būti nuimti. Taigi perintys pelėsakaliai per pastaruosius metus gana dažnai susiduria su problema ieškodami tinkamos vietos lizdams. Dėl šios priežasties projekto metu siūloma sumontuoti specialius sakalams skirtus inkilus, siekiant kompensuoti prarandamas perėjimo vietas išmetant kitų paukščių lizdus. Atlikus perinčių pelėsakalių populiacijos paplitimo analizę, buvo nuspręsta iškelti mažiausiai 500 inkilų ant elektros perdavimo tinklo atramų įvairiuose Lietuvos regionuose. Tikslios inkilų iškėlimo vietos bus pasirinktos, vykdant Projekto A.3 veiklą – „Schemos, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų pakabinimo vietos Lietuvoje, sudarymas“. Ši informacija bus naudojama, planuojant visas inkilų kėlimo veiklas.
Remiantis ilgalaike paukščiams skirtų inkilų gamybos patirtimi, pagrindinis dotacijos gavėjas bus atsakingas už mažiausiai 500 specialių sakalams skirtų inkilų pagaminimą. Lietuvos ornitologų draugijos darbuotojai, dirbdami kartu su AB „Litgrid“ specialistais, vykdydami A.3 veiklą taip pat pasirinks tikslias vietas (konkrečius stulpus), ant kurių bus montuojami inkilai. Projekto partnerė AB „Litgrid“ bus atsakinga už pagamintų inkilų iškėlimą pasirinktose vietose. Tokia darbo schema buvo pasirinkta todėl, kad remiantis nacionaliniais darbo saugos reikalavimais bet kokius darbus su elektros linijų atramomis gali dirbti tik specialų leidimą ir kvalifikaciją turintys darbuotojai.
Inkilus planuojama iškelti prieš pelėsakaliams sukant lizdus, kad jie būtų užimti dar prieš prasidedant perėjimo sezonui. Inkilų iškėlimo darbai prasidės pirmaisiais projekto metais, visi inkilai bus iškelti 2016 m.
Konkretų techninį sprendimą dėl inkilų tvirtinimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo atramų priims Pagrindinio dotacijos gavėjo darbuotojai ir AB „Litgrid“ inžinieriai projekto įgyvendinimo metu.
 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.