Birds on Electrogrid

Padidinto matomumo žymeklių diegimas labiausiai paukščiams pavojingose vietose (C2)

Šios veiklos tikslas yra sumažinti paukščių žūčių kiekį dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais ypatingos svarbos vietose, pavyzdžiui Natura 2000 teritorijose arba šalia jų bei tose vietose, kur yra didelė vandens paukščių koncentracija – gulbių, žąsų, ančių ir gervių, kurios pasaulyje yra pripažintos pažeidžiamomis paukščių rūšimis dėl susidūrimų su aukštos įtampos elektros perdavimo laidais. Nors tikslios statistikos apie paukščių žūtis nuo susidūrimų su aukštos įtampos perdavimo laidais Lietuvoje nėra, pavienės vietinių arba žiemojančių ir migruojančių gulbių, žąsų ir ančių žūtys dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais jų koncentracijos vietose Lietuvoje rodo, kad ši problema yra svarbi. Ekspertai vertina, kad dėl susidūrimų su aukštos įtampos elektros perdavimo laidais Lietuvoje kasmet žūsta iki 15 proc. gulbių nebylių populiacijos. Tikslesnė informacija apie paukščių susidūrimų su elektros laidais pagrindinėse paukščių koncentracijos vietose bus surinkta, vykdant ex-ante ir post-ante stebėsenos veiklą (D.2).
Daugelyje šalių paukščių žūčių dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais problema yra pripažinta ypatingai rimta grėsme vandens paukščiams, kur yra didelė jų koncentracija, bei aukštai skraidantiems paukščiams ir gervėms. Taigi, remiantis šia išvada ir kitų šalių praktika, planuojamos specialios priemonės, siekiant sumažinti paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais. Specialiose saugomose teritorijose, kurios yra skirtos paukščių rūšims, priklausančioms didelės rizikos grupei – žąsys, gulbės ir gervės, ir jų kaimynystėje bei nesaugomose teritorijose, kur yra didelė vandens paukščių koncentracija.
Vienintelė galimybė sumažinti paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais svarbiose vandens paukščių ir gervių koncentracijos vietose yra padidinti jų matomumą. Dėl to, remiantis geriausia kitų šalių praktika, specialios matomumą didinančios paukščių atbaidymo priemonės bus diegiamos ant aukštos įtampos perdavimo laidų tose vietose, kur paukščių koncentracija yra labai didelė. Kol kas konkretaus tipo paukščių atbaidymo priemonės dar nėra pasirinktos. Turime kelias galimybes pasirinkti vieną iš daugybės pakabinamų paukščių atbaidymo priemonių (žr. pav.). Tinkamiausios priemonės bus pasirinktos, vykdant Projekto A.1 veiklą. Renkantis konkrečią priemonę bus atsižvelgiama į šiuos tris kriterijus: a. Veiksmingumas, sumažinant paukščių susidūrimą su elektros tiekimo laidais (ne mažiau nei oficialiai patvirtintas minimalus rodiklis – 80 proc.); b. Galimi diegimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo laidų būdai; c. Ekonominis efektyvumas (atsižvelgiant ir į žymeklio kainą ir į jos diegimo sąnaudas).
Ant laidų diegiamų priemonių kiekis mažiausiam aukštos įtampos perdavimo tinklų segmentui, t. y. tarp dviejų šalia esančių atramų, pirmiausia priklauso nuo pasirinktos priemonės ir kitų šalių praktikos bei mokslinių tyrimų ir rekomendacijų, kaip diegti tam tikras paukščių atbaidymo priemones. Tačiau, turėtų būti išlaikomas įprastas būdas įdiegti paukščių atbaidymo priemones ant 40 proc. elektros laido ilgio. Taigi, atsižvelgiant į bendruosius principus, kurie yra pagrįsti praktiškai įgyvendintomis ir išbandytomis priemonėmis, mūsų planuojamiems 14 aukštos įtampos perdavimo linijų segmentams, kurių bendras ilgis yra apie 20 km, bus diegiama mažiausiai 1500 laidų matomumą didinančių priemonių. Toks planuojamų paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais mažinimo priemonių kiekis apima visas žinomas vandens paukščių ir gervių apsistojimo vietas, kur yra didelė jų koncentracija ir kurias kerta aukštos įtampos perdavimo linijos.
Pasirinkto tipo paukščių atbaidymo priemonės bus diegiamos tik ant „nulinių“ elektros laidų. Diegimas ant įtampos laidų yra sudėtingas dėl žiedinės srovės, kuri turi neigiamos įtakos elektros perdavimui. Kadangi didžioji dalis aukštos įtampos elektros linijų segmentų, siekiant įdiegti paukščių susidūrimą su laidais mažinančias priemones, buvo pasirinkti virš vandens telkinių, laidų matomumo didinimo priemonės bus diegiamos, naudojant skraidančių įrangą. Tai gali būti sraigtasparnis arba daug paprastesnė priemonė, pavyzdžiui, nepilotuojamas sklandytuvas.
Veiklą planuojama pradėti antraisiais projekto metais, t. y. kai tik bus pasirinktos konkrečios laidų matomumą didinimo priemonės ir užbaigtos pasirinktų laidų matomumo didinimo priemonių diegimo paslaugų viešojo pirkimo, pirkimų arba gamybos procedūros. Įdiegtų apsaugos priemonių veiksmingumas bus tikrinamas, vykdant ex-ante ir post-ante stebėseną (D.2 veikla).

 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.