Birds on Electrogrid

Laidų ženklinimo priemonių diegimas svarbiose paukščių apsistojimo vietose (C1)

 

Šios veiklos tikslas yra sumažinti paukščių žūčių kiekį dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais. Nors tikslios statistikos apie paukščių žūtis nuo susidūrimų su aukštos įtampos perdavimo laidais Lietuvoje nėra, pavienės vietinių arba žiemojančių ir migruojančių gulbių, žąsų ir ančių žūtys dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais jų koncentracijos vietose Lietuvoje rodo, kad paukščių susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais problema yra tokia pat svarbi kaip ir kitose Europos šalyse. Informacijos trūkumas Lietuvoje bus užpildytas, vykdant ex-ante ir post-ante stebėsenos veiklą (D.2 veikla).
Daugelyje šalių paukščių žūčių dėl susidūrimo su aukštos įtampos perdavimo laidais problema yra pripažinta rimta grėsme migracijų metu apsistojantiems vandens paukščiams bei dideliems plėšrūnams, gervėms ir mažesniems praskrendantiems paukščiams jų migracijos keliuose. Taigi, remiantis kitų šalių praktika, planuojamos specialios priemonės, siekiant sumažinti paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais kiekį ir tuo pačiu metu užtikrinti mažėjantį bendrą paukščių žūčių kiekį.
Vienintelė galimybė sumažinti paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais kiekį yra padidinti jų matomumą. Dėl to, remiantis geriausia kitų šalių praktika, specialios paukščių atbaidymo priemonės bus diegiamos ant laidų tose vietose, kur paukščių koncentracija yra labai didelė. Pasirinkome „spiralinio“ tipo apsaugos priemones (žr. pav.), kurios yra ekonomiškai efektyviausios ir, remiantis kitose šalyse atliktais tyrimais, turėtų bent 60-90 proc. sumažinti paukščių susidūrimų su elektros tiekimo laidais atvejų skaičių, o tai yra puikus rezultatas pagerinti kai kurių paukščių rūšių apsaugą.
Paukščių atbaidymo priemonių diegimas yra planuojamas pačiuose mažiausiuose aukštos įtampos perdavimo tinklų segmentuose, t. y. tarp dviejų šalia esančių atramų. Aukštos įtampos elektros tinkle vidutinis atstumas tarp dviejų atramų yra apie 300 metrų (jeigu nėra jokių papildomų sąlygų, pvz., atviri vandens telkiniai, apgyvendintos vietovės ir kt.). Remiantis geriausia kitų šalių praktika bei moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis, ekonomiškai efektyviausia ir veiksminga yra įdiegti paukščių atbaidymo priemones bent  40 proc. elektros laido ilgio, t. y. 60 proc. laido ilgio palikti be įdiegtų paukščių atbaidymo priemonių (žr. pav.), padalinant juos į 30 ir 30% kiekvieno mažiausio segmento viso ilgio ir pamatuojant „laisvas“ linijas tarp kiekvieno stulpo. Atstumas tarp dviejų „spiralinių“ paukščių atbaidymo priemonių yra 5 m. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, kurios yra praktiškai įgyvendintos ir sąžiningai išbandytos keliose šalyse, mūsų planuojamiems 15 aukštos įtampos perdavimo linijos segmentams, kurių bendras ilgis yra apie 80 km (žr. pav), bus diegiama mažiausiai 7100 „spiralinio“ tipo paukščių atbaidymo priemonių. Toks planuojamų paukščių susidūrimų su elektros perdavimo laidais mažinimo priemonių kiekis apima visas žinomas paukščių apsistojimo vietas, kurias kerta aukštos įtampos perdavimo linijos. Tiksli sistema, skirta „spiralinio“ tipo paukščių atbaidymo priemonėms diegti (galutinės ribos ir konkrečių atramų numeriai), bus nurodyta, įgyvendinant Projekto A.1 veiklą. Ši informacija bus naudojama, planuojant „spiralinio“ tipo laidų matomumo didinimo priemonių diegimą.
„Spiralinio“ tipo paukščių atbaidymo priemonės bus diegiamos tik ant „nulinių“ elektros laidų. Diegimas ant įtampos laidų yra sudėtingas dėl žiedinės srovės, kuri turi neigiamos įtakos elektros perdavimui. Kadangi aukštos įtampos elektros linijų segmentai, siekiant įdiegti paukščių susidūrimą su laidais mažinančias priemones, buvo pasirinkti tik virš žemės, „spiralinio“ tipo paukščių atbaidymo priemonės bus diegiamos, naudojant specialiai paruoštą, pakėlimo įrangą turintį automobilį. Tai yra daug pigesnis būdas, palyginus su sraigtasparniu (žr. pav.) ir tam nereikia specialių mokymų ir įrangos, kad asmenys galėtų tiesiogiai jas uždėti ant laidų.
Veiklą planuojama pradėti jau pirmųjų projekto metų pabaigoje, t. y. kai tik bus užbaigtos „spiralinio“ tipo laidų vizualizavimo didinimo priemonių diegimo paslaugų viešojo pirkimo, pirkimų ir gamybos procedūros, ir tęsti dar dvejus projekto įgyvendinimo metus. Įdiegtų apsaugos priemonių veiksmingumas bus tikrinamas, vykdant ex-ante ir post-ante stebėseną (D.2 veikla).

 

 

 

 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.