Birds on Electrogrid

Ex-ante ir post-ante projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena (D2)

Pagrindinis ex-ante ir post-ante stebėsenos tikslas – įvertinti paukščių mirtingumą ir jo pokyčius prieš ir po praktinių apsaugos priemonių įgyvendinimo pasirinktuose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų ruožuose, kur buvo įgyvendintos veiklos C.1–C.3. Taip pat bus atliekama ir sakalų, perinčių ant elektros perdavimo linijų perėjimo sėkmingumo ex-ante ir post-ante stebėsena, bus vertinama kiek sėkminga buvo C.4 veikla, kurios metu buvo iškelti inkilai sakalams. Šios D.2 veiklos metu taip pat bus stebimas baltųjų gandrų mirtingumas.
Ex-ante ir post-ante stebėsenos planas bus parengtas per pirmuosius šešis projekto vykdymo mėnesius. Pradinės situacijos (ex-ante) stebėsena vyks 2014 ir 2015 m. prieš įdiegiant paukščių apsaugos priemones. Vėliau, 2015-2018 metais, tose pačiose vietose, jau įdiegus apsaugos priemones, bus stebimi tie patys rodikiai, t. y. bus siekiama įvertinti kaip pasikeitė situacija dėl įdiegtų apsaugos priemonių (post-ante stebėsena).

 


Projekto poveikio rezultatų monitoringo programa >> (200 KB, PDF)

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.