Birds on Electrogrid

Sakalams skirtų inkilų įrengimo programos parengimas

A.3 VEIKLA:    Schemos, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų pakabinimo vietos Lietuvoje, sudarymas

Šios veiklos tikslas yra pasirinkti tinkamas vietas sakalams skirtų 500 inkilų iškėlimui ant aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų visoje šalyje. Už schemos sakalams skirtų inkilų iškėlimui sudarymą bus atsakinga Lietuvos ornitologų draugija, kurioje dirba patyrę ornitologijos specialistai, susipažinę su perinčių sakalų populiacijos apsaugos reikalavimais ir šios rūšies paukščių pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje. Remiantis šia informacija, bus pasirinktos pačios tinkamiausios vietos sakalų perėjimui ir, atitinkamai, inkilų iškėlimui ant aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų. Šios vietos bus pasirinktos tiksliai nurodant stulpus ant kurių turėtų būti iškeliami inkilai (net nurodant stulpo identifikacijos numerį). Stulpų klasifikavimo informaciją pateiks projekto partneris AB „Litgrid“, kuri taip pat bus atsakinga už praktinį darbų įgyvendinimą, t.y. inkilų iškėlimą ant elektros tinklo stulpų. Be to, AB „Litgrid“ taip pat pateiks informaciją apie stulpų su specialiomis metalinėmis konstrukcijomis vietas (tokio tipo stulpai yra pastatyti tam tikrose vietose arba jų yra keli tarp kitų), ant kurių bus iškeliami inkilai. Tokios metalinės konstrukcijos yra reikalingos stabilesniam inkilų tvirtinimui ant stulpų. Taigi, biologijos ekspertas išrinks tikslias vietas inkilams, atsižvelgdamas į rūšies apsaugos reikalavimus, jos pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje ir elektros perdavimo tinklo stulpų su specialiomis metalinėmis konstrukcijomis vietas. Projekto GIS ekspertas įves šią informaciją į specialią duomenų bazę ir pateiks tikslų pasirinktų vietų žemėlapį, kuris vėliau bus reikalingas, įgyvendinant stebėsenos veiklas (D.1-D.2). Lietuvos ornitologijos draugijos įdarbintas projekto administravimo personalas bus atsakingas už šios veiklos įgyvendinimo proceso koordinavimą ir pasiūlytos inkilų iškėlimo schemos parengimą bei jos pateikimą Projekto priežiūros komitetui, kad jis patvirtintų šią schemą, ir projekto partneriui AB „Litgrid“, kuris bus atsakingas už inkilų iškėlimą ant elektros tiekimo tinklo stulpų, t.y. už Projekto C.4 veiklos įgyvendinimą. Be to, Lietuvos ornitologų draugijos darbuotojai konsultuosis su projekto partnerio AB „Litgrid“ inžinieriais dėl inkilų tvirtinimo ant metalinių stulpų, nes į tai turi būti atsižvelgta renkantis konkrečius stulpus C.4 veiklos įgyvendinimui.
Schemos sakalams skirtų inkilų iškėlimui sudarymas bus pradėtas ir užbaigtas per pirmuosius projekto metus. Šiai veiklai reikia administravimo darbuotojų darbo biure, GIS eksperto lauke ir biure atliekamos duomenų analizės (todėl, atitinkamai planuojamos kelionių išlaidos), GIS eksperto darbo biure ir konsultacijų tarp Lietuvos ornitologų draugijos ir AB „Litgrid“ darbuotojų.

---------------------------------------------
 
A3 veiklos ataskaitos projektas >> (1,9 MB, PDF)

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.