Birds on Electrogrid

Paukščių apsaugos priemonių įgyvendinimo projekto parengimas (A2)

A.2 VEIKLA:    Paukščių apsaugos priemonių ant naudojamų aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje schemų sudarymas

Šios veiklos tikslas yra sudaryti nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schemą (nurodant jų identifikavimo informaciją – ID numerius), kur numatyta diegti specialias baltųjų gandrų apsaugos priemones – „šakučių“ ir „lėkštelių“ tipo priemones ant 1.200 atraminių stulpų. Projekto partneris, AB „Litgrid“, bus atsakingas už jų diegimą (Projekto C.3 veikla). Tačiau jie neturi tikslių žinių, kurie elektros linijų segmentai yra labiausiai patrauklūs baltiesiems gandrams kaip perėjimo vietos ir, atitinkamai, kuriuose kyla didžiausias pavojus šiai rūšiai. Ekonominio efektyvumo atžvilgiu, pasirenkami aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentai, siekiant įdiegti minėtas baltųjų gandrų apsaugos priemones, turi būti suplanuoti tinkamai, kad jos tinkamai veiktų ir būtų pasiekti nusibrėžti tikslai, dėl kurių jos buvo įgyvendinamos – veiksminga vietos baltųjų gandrų populiacijos apsauga. Todėl Lietuvos ornitologų draugija, kuri turi patyrusią ornitologų komandą, susipažinusią su ekologiniais reikalavimais dėl baltųjų gandrų, bus atsakinga išrinkti aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentus, kurie kerta perinčių gandrų gyvenamąsias zonas, ir, atitinkamai, kurie gali būti laikomi svarbiausiais, siekiant veiksmingai apsaugoti vietos baltųjų gandrų populiaciją. Šie segmentai bus pasirinkti labai tiksliai, net nurodant pasirinktų segmentų kraštinių stulpų identifikacijos numerius bei oficialias elektros linijos specifikacijas. Be to, pasirinkti segmentai bus įvesti į GIS duomenų bazę, kuri vėliau bus naudojama, vykdant stebėseną (D.1 ir D.2 veiklos). Informaciją apie aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo specifikacijas pateiks projekto partneris AB „Litgrid“, kuris bus atsakingas už praktinį C.3 veiklos įgyvendinimą, t.y. specialių baltųjų gandrų apsaugos priemonių – „šakučių“ ir „lėkštelių“ tipo – diegimą.
Darbininkai, remdamiesi baltųjų gandrų apsaugos reikalavimais ir turima informacija apie vietas, kuriose nuolatos fiksuojama didelė šios rūšies paukščių koncentracija, pirmiausia atliks išankstinį vertinimą, siekiant nustatyti prioritetines teritorijas, kuriose labai svarbu atlikti tokius darbus. Tada, jie nuvyks į šias vietas, kad atliktų stebėseną. Po to, darbininkai parengs prioritetinių vietų sąrašą, siekiant apsaugoti baltuosiu gandrus, aiškiai nurodydami, kurie elektros perdavimo tinklo segmentai turi būti panaudoti, diegiant baltųjų gandrų apsaugos priemones. Duomenys bus pateikti GIS ekspertui ir projekto administravimo darbuotojams. Projekto GIS ekspertas įves šią informaciją į specialią duomenų bazę ir pateiks tikslų pasirinktų vietų žemėlapį, kuris vėliau bus reikalingas, įgyvendinant stebėsenos veiklas (D.1-D.2). Lietuvos ornitologijos draugijos įdarbintas projekto administravimo personalas bus atsakingas už šios veiklos įgyvendinimo proceso koordinavimą ir pasiūlytos baltųjų gandrų apsaugos priemonių diegimo schemos parengimą bei jos pateikimą projekto partneriui AB „Litgrid“, kuris iš ilgesnio sąrašo pasirinks konkrečius segmentus projekto C.3 veiklos įgyvendinimui, ir galiausiai Projekto priežiūros komitetui, kad jis patvirtintų šią schemą. Speciali įranga: 4 žiūronai, skaitmeniniai fotoaparatai, GPS imtuvas su atitinkamais žemėlapiais ir vienas nešiojamasis kompiuteris. Ši įranga bus perkama darbininkams, siekiant užtikrinti kokybišką stebėseną ir tinkamą surinktų duomenų dokumentų rengimą. Vaizduolis nešiojamajam kompiuteriui leis darbininkams patogiai dirbti biure (grįžus iš lauko darbų vietų tvarkyti surinktus duomenis). GIS duomenų bazės licencija bus įsigyta tinkamam GIS ekspertų darbui užtikrinti.
Nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schemos sudarymas bus pradėtas ir užbaigtas per pirmuosius projekto metus.
 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.