Birds on Electrogrid

Laidų ženklinimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas (A1)

A.1 VEIKLA:    Išsamus laidų ženklinimo priemonių ir paukščių apsaugos priemonių ant naudojamų aukštos įtampos perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje paruošimas
Nors AB “Litgrid” planuoja diegti paukščių susidūrimo su elektros laidais mažinimo priemones paukščiams pavojingose jų sustojimo vietose (C.1 ir C.2 veiklos) bei specialias baltųjų gandrų apsaugos priemones ant elektros tiekimo tinklų stulpų (C.3 veikla), bendro sprendimo, kurios iš priemonių yra veiksmingiausios paukščių apsaugos atžvilgiu ir kurios yra ekonomiškai veiksmingiausios, nėra. Be to, nėra patvirtintų nacionalinių taisyklių, rekomendacijų ar praktinės patirties, susijusios su skirtingų paukščių apsaugos priemonių diegimu, išskyrus nedidelę patirtį, diegiant baltųjų gandrų apsaugos priemones. Tačiau, kitų šalių patirtis yra pakankamai didelė ir jų praktika gali būti panaudota, siekiant užpildyti žinių spragas Lietuvoje.
Dėl šios priežasties, šios veiklos tikslas yra apibendrinti kitų šalių patirtį, įgyvendinant paukščių susidūrimų su elektros laidais mažinimo priemones ant aukštos įtampos perdavimo tinklų laidų, bei atsižvelgti į galimybes išvengti baltųjų gandrų ir kitų didelių paukščių žūčių dėl elektros smūgio ant aukštos įtampo elektros tinklų stulpų. Todėl ornitologijos ekspertų indėlis yra labai svarbus ir Lietuvos ornitologų draugija ėmėsi vadovauti, kad gautų šios trūkstamos informacijos ir patirties remdamasi geriausiomis praktikomis, taikomomis visame pasaulyje. Būdama pasaulinės paukščių apsaugos organizacijų asociacijos BirdLife International partnere, draugija turi išskirtinių galimybių surinkti visą turimą informaciją (net ir nepaskelbtą) iš kitų BirdLife partnerių apie kitų šalių patirtį, įskaitant nacionalinių standartų informaciją (jeigu tokių yra), įvairių priemonių veiksmingumo vertinimus bei konkrečią informaciją apie jų poveikį tam tikroms rūšims. Remdamasi surinkta informacija Lietuvos ornitologų draugija parengs išsamią apžvalgą apie įgyvendintas ir išbandytas praktikas kitose šalyse, pagrindinį dėmesį skiriant geriausioms praktikoms ir ekonominio efektyvumo vertinimui. Apžvalgoje bus pateiktos rekomendacijos, pagal kurias laidų vizualizavimo didinimo priemonės turėtų būti diegiamos ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, pasiūlant kelis variantus ir įvertinimus tam tikrų paukščių rūšių ir/arba tam tikrų buveinių apsaugos priemonių veiksmingumo atžvilgiu, bei pateikiant ekonominio efektyvumo vertinimą, atsižvelgiant ir į pasirinktų paukščių apsaugos priemonių kainą ir į jų diegimo sąnaudas. Techniniai diegimo variantai ir įvairių paukščių atbaidymo priemonių galimybės bus aptartos atskirame skyriuje. Dar viename skyriuje bus aptartos galimos įvairių paukščių atbaidymo priemonių diegimo schemos, siekiant sumažinti paukščių žūčių kiekį dėl baltųjų gandrų ir kitų didelių paukščių rūšių patiriamo elektros smūgio.
Parengtos rekomendacijos bus išskirtinai svarbios Lietuvai, regionui ir šiam projektui. Jomis bus remiamasi Projekto priežiūros komiteto posėdžiuose, priimant sprendimus dėl konkrečių paukščių apsaugos priemonių pasirinkimo ir jų diegimo modelio bei planuojant baltųjų gandrų apsaugos priemones.
 
 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.