Birds on Electrogrid

Projekto partneriai

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJA yra nevyriausybinė narių organizacija, vienijanti gyvosios gamtos apsaugai neabejingus Lietuvos žmones, kurie globoja ir stebi paukščius bei jų aplinką, rūpinasi pastarosios išsaugojimu ir visuomenės ekologiniu švietimu, taip pat pilietiškai dalyvauja formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos politiką. Gamtosauginė praktinė veikla vykdoma įgyvendinant tarptautinius bei šalies masto projektus, taip pat draugijos nariams aktyviai prisidedant savanoriška veikla.
Mes tikime, kad bendromis visų mūsų pastangomis, remdamiesi narių entuziazmu, žiniomis ir patirtimi, pasieksime, kad ne tik paukščių bei jų aplinkos, bet ir visos mus supančios gyvosios gamtos apsauga bus efektyvesnė ir realiai įgyvendinama.
Mes dirbame paukščiams ir žmonėms!

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJA
Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius
Telefonas/Faksas:   8 5 213 04 98
lod@birdlife.lt    www.birdlife.lt

 

 

 

AB „LITGRID“ Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. AB „LITGRID“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.
AB „LITGRID“, būdama elektros perdavimo sistemos operatoriumi (PSO), yra atsakinga už šalies elektros energetikos sistemos valdymą, patikimą šalies elektros energetikos sistemos, linijų ir kitos elektros įrangos veikimą, jų techninę priežiūrą ir plėtrą. Lietuvos 330–110 kV įtampos elektros perdavimo tinklas apima 6 687 km elektros perdavimo linijų.
Mes dirbame taip, kad užtikrintume kokybišką, patikimą ir nežalingą aplinkai perdavimo tinklo veikimą Lietuvoje.

LITGRID AB
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Telefonas: (8 5) 278 2777
Faksas (8 5) 272 3986
info@litgrid.eu      http://www.litgrid.eu
 
 
 

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.