Birds on Electrogrid

Projekto numatytas paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinkle artėja prie pabaigos

Projekto numatytas paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinkle artėja prie pabaigos

Siekiant sumažinti paukščių žūtis dėl trumpojo jungimo, atsitrenkimų į laidus skaičių  bei gerinant pelėsakalių veisimosi sąlygas,  AB LITGRID 2017 metais tęsė ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projekte „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 numatytų priemonių diegimą. Ir toliau buvo didinamas laidų matomumas paukščiams pavojingose vietose. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 2018 m. sausio 1 d. ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų laidų sumontuotos laidų matomumą didinančios spiralės tarp 337 atramų, o tarp 75 atramų ir matomumą padidinantys specialūs „pakabukai“ (žiūr. pav.).

 

 
 
Pakabukai. Mariaus Karlono nuotrauka
 

Paukščių, pagrinde baltųjų gandrų, apsaugai nuo žūties dėl trumpo sujungimo pagal projekto pradžioje parengtą studiją ant 4051 stulpų jau įrengtos specialios apsaugos priemonės – ant 2304 atramų „šakutės“ ir 1747 „lėkštutės“ (žiūr. pav.). „Šakutės“ neleidžia paukščiams nutūpti pavojingose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų vietose, o „lėkštutės“, kurios įrengiamos virš minėtų atramų izoliatorių, sumažina trumpo jungimo galimybes.

 
 
Šakutės ir lėkštutės. Mariaus Karlono nuotrauka
 

Be paukščių apsaugos priemonių, ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų stulpų, pagal projekto pradžioje parengtos studijos rekomendacijas, jau iškelti visi numatyti 500 inkilų pelėsakaliams (žiūr. pav.). Itin džiugi naujiena, kad per praėjusius du sezonus šiuose inkiluose išsiperėjo net 500 jauniklių, bet apie tai greitu metu parengsime specialią naujieną.

 
 
Pelėsakalio inkilas. Mariaus Karlono nuotrauka
 
Šiuo metu visų projekto praktinių gamtosauginių priemonių įgyvendinimas jau eina į pabaigą, nors 2018 metais iki pat projekto pabaigos dar numatomas visų praktinių gamtosauginių priemonių įgyvendinimas, tik mažesne apimtimi. Pavyzdžiui metų pradžioje buvo suplanuotas papildomų 30 inkilų pelėsakaliams iškėlimas. Be to, šį pavasarį intensyviai vykdomas priemonių efektyvumo monitoringas.
 
 

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.