Birds on Electrogrid

Įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2017 m. lapkričio 15 d. Vilniuje įvyko trečiasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „Elektros skirstomųjų tinklų“ atstovai. 

Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, 2016 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė, projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatai. Projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.

Stebėsenos komiteto posėdžio nariai taip pat buvo informuoti apie planuojamą projekto praktinių apsaugos veiklų apimčių didinimą, susijusį su papildomų linijų ženklinimu, inkilų iškėlimu, „šakučių“ ir „lėkštelių“ įrengimu. Detaliau apie tai informuosime kuomet bus tiksliai suderinti papildomi darbai, jų vietos ir apimtys.

Posėdžio metu skaityti pranešimai:

„Projekto veiklų 2016 m. monitoringo ataskaita“, L. Raudonikis, J. Liaudanskytė;

„Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų duomenys“, M. Karlonas;

„Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų 2016 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenys“, J. Morkūnas

 

Projekto „Paukščių apsaugos priemonių diegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo:

Diana Chmelevskienė (LOD)
Džiugas Anuškevičius (LR Aplinkos ministerija)
Jonas Pašukonis (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
Julius Morkūnas (LOD)
Justina Liauganskytė (LOD)
Laimutis Budrys (Stebėsenos komiteto pirmininkas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
Liutauras Raudonikis (LOD)
Mantas Kulikauskas (AB „LITGRID“)   
Marius Karlonas (LOD)
Vidmantas Baliukonis (AB „LITGRID“)
Vytautas Chveckovičius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO)
 
Posėdžio akimirkos:
 
 
 
 
 
 
 

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.