Birds on Electrogrid

Ruduo – darbymetis projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėtojams

Ruduo – darbymetis projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėtojams

Pasibaigus inkilų pelėsakaliams patikrai, kuri truko pirmuosius du vasaros mėnesius, projekto darbuotojai jau rugpjūtį kibo į naujus, bet jau gerai pažįstamus darbus: D1 (projekto veiklos stebėsena) ir D2 (projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena) veiklas.

Rugpjūčio – lapkričio mėnesiai, tai rudeninės migracijos laikotarpis, kurio metu pro Lietuvą praskrenda ar čia trumpam sustoja milijonai sparnuočių, keliaujančių į žiemovietes pietuose. Pats migracijos įkarštis kiekvienais metais būna rugsėjo ir spalio mėnesiais, kuomet paukščiai traukia intensyviausiai. Šiuo laikotarpiu projekto darbuotojai daugiausiai savo laiko skiria D2 veiklai, tikrindami aukštos įtampos elektros linijų atkarpas, kurios paukščių perskridimų metu galimai gali turėti neigiamą poveikį sparnuočiams. Aukštos įtampos elektros laidų atkarpos, veiklai „ex-ante, ex-post” (D2) atrenkamos iš anksto analizuojant žemėlapius ir ilgamečius ornitolologų stebėjimus, nustatant intensyvių paukščių migracijos kelių ir elektros linijų sąnkirtas, bei paukščių poilsio vietas, per kurias driekiasi aukštos įtampos elektros laidai. Būtent tokios teritorijos preliminariai identifikuojamos, kaip pavojingos paukščiams ir jose vykdomi stebėjimai, po laidais praeinant visą ar dalį numatytos atkarpos bei ieškant žuvusių ar sužeistų paukščių. Didžiojoje dalyje tikrinamų atkarpų, atsižvelgiant į sukeliamo pavojaus tipą, projekto laikotarpiu buvo įgyvendintos atitinkamos apsaugos priemonės. “Šakutės” ir “lėkštutės” – sumontuotos siekiant, jog stambūs paukščiai, tokie, kaip baltieji gandrai, netūptų ant aukštos įtampos eletros linijų atramų, o jei vis tik sugebėtų nutūpti greta “šakutės”, lėkštutė sumažintų trumpo jungimo tikimybę. Spiralės ir pakabukai – tai laidų matomumą gerinančios priemonės, kurios diegiamos tose linijų vietose, kur paukščių perskridimai yra reguliarūs ir intesyvūs, pvz: Nemuno upė Kauno miesto teritorijoje (didžiausia Lietuvoje vandens paukščių žiemovietė), žuvininkystės tvenkiniai (mėgiamos vandens paukščių teritorijos nakvynei ir maitinimuisi), Būtingės pievos (intensyvus migracijos kelias) ir kt.

Projekto darbuotojai šių metų rudeninės migracijos laikotarpiu jau patikrino 15 atkarpų, kurios jau ankčiau buvo identifikuotos, kaip keliančios pavojų migruojantiems paukščiams, todėl jose buvo įdiegtos apsaugos priemonės. Patikrų metu stebėtojai rado 8 žuvusius paukščius (slanka, 2 dirvinius vieversius, gulbę giesmininkę, liepsnelę, kultūpį, didžiąją antį, paprastąją radonuodegę). Projekto darbuotojai dar iki lapkričio vidurio dirbs prie D2 veiklos visoje Lietuvoje, o žiemą ši veikla bus tęsiama Kauno mieste, kur aukštos įtampos linijos Nemuno upę kerta net keliose vietose.

Dirvinis vieversys

Liepsnelė

Paprastasis kŪltupys

Paprastoji raudonuodegė


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.