Birds on Electrogrid

Pelėsakalių inkilų užimtumo patikra įsibėgėjo

Pelėsakalių inkilų užimtumo patikra įsibėgėjo

Projekto metu „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ viena iš veiklų buvo, pagerinti perėjimo salygas paprastiesiams pelėsakaliams. Tam tikslui visoje Lietuvoje yra numatyta ant aukštos įtampos atramų iškelti virš 500 inkilų pelėsakliams.

Birželio ir liepos mėnesiai periodas kai plėšrieji paukščiai, tarp jų ir pelėsakaliai, intensyviai rūpinasis savo atžalomis nuolatos jas maitindami. Šie paukščiai pradeda perėti ne vienu metu, tai ir jauniklių amžius neretai skiriasi iki mėnesesio – kol vienų tėvų jaunikliai dar tik pradeda plunksnuotis, kitų jau sėkmingai kyla pirmiesiems skrydžiams arba mankština sparnus ant priekinės inkilo tupyklos. Iki pirmo skrydžio pelėsakaliukai lizde prabūna 30-36 dienas, tačiau ir sėkmingai apiplasnoję apie inkilą, jie dar kuris laikas nesitraukia nuo jo ir praleisti naktį grįžta į lizdą. Tėvams rūpesčių taip pat nesumažėja jaunikliams tik pradėjus skraidyti, kadangi šviežiai lizdus palikę būsimieji medžiotojai dar yra visiškai nesavarankiški ir medžioti iš karto patys nemoka. Jaunikliai laikosi netoli lizdo, tupinėja ant šakų, stulpų, elektros laidų ar šieno kupetų, laukdami pasirodant vieną iš tėvų naguose nešiną graužiką. Tik išvydę parskrendantį vieną iš tėvų, cypsėdami pasitinka jį ore ir vaikydamiesi prašo kuo greičiau juos pamaitinti. Taip tėvai jaunikliams grobį neša net keliolika ar dešimtis kartų per dieną, priklausomai nuo medžioklės sėkmingumo ir pelinių graužikų gausos medžioklės plotuose. Tačiau jaunikliams palikus lizdą, tėvai su kiekviena diena vis rečiau aplanko jaunuosius lenktasnapius, skatindami juos pačius mokytis pelių medžioklės amato, o praėjus porai savaičių, jaunikliai tampa visiškai savarankiški ir būna pasiruošę pirmąjai migracijai ir klajonėms po mėlynu dangumi.

Pastarąjį mėnesį projekto darbuotojai intensyviai dirbo važinėdami po visą Lietuvą, tikrinant projekto laikotarpiu ant aukštos įtampos laidų atramų iškeltus inkilus paprastiesiems pelėsakaliams (Falco tinnunculus). Šiuo metu inkilų užimtumo patikra artėja link pabaigos, iš viso bus patikrinta virš 400 inkilų iškeltų projekto vykdymo laikotarpiu nuo 2015 metų. Nemaža dalis jauniklių jau palikę inkilus ir laikosi kelių šimtų metrų spinduliu nuo savo lizdų, tačiau yra ir vėlyvų vadų, kur jaunikliai dar tik baigia plunksnuotis.  

Visus projekto laikotarpiu pelėsakaliams iškeltus inkilus ir jų užimtumą galite matyti šioje, specialiai sukurtoje inkilų duomenų bazėje: http://corpi.lt/data/lizdai/index.php/home

Video įrašas su pelėsakalių jaunikliais inkile prie Alyatus: https://www.youtube.com/watch?v=LXlbqVfFF1k&feature=youtu.be


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.