Birds on Electrogrid

Projekto veiklos aktyviai vykdomos ir žiemos laikotarpiu

Projekto veiklos aktyviai vykdomos ir žiemos laikotarpiu

Žiema jau persirito į antrąją pusę, sniego paklotė vietomis siekia ir kelias dešimtis centimetrų, šaltis sukaustęs vandens telkinius tačiau projekto eigos tai neveikia. Projekto darbuotojai ir šaltomis bei sniegingomis dienomis dirba ne tik organizuodami projekto eigą, tačiau darbus atlieka ir lauko sąlygomis visoje Lietuvoje.

  Šiuo metu vis dar aktyviai dirbama prie D1 veiklos (projekto veiklos stebėsena), kur yra tikrinama trečiojo metų ketvirčio atliktų darbų kokybė. Šios veiklos metu darbuotojai turi nuvykti į visas vietas, kur trečio ketvirčio metu buvo įdiegtos projekte numatytos apsaugos priemonės ir įvertinti atliktų darbų kokybę. Pastarosiomis savaitėmis D2 veikla buvo vykdoma Kauno, Kelmės, Šiaulių, Plungės, Telšių, Alytaus ir Vilniaus rajonuose. Nors slidūs ir gausiai sniegu padengti laukų keliukai sunkino darbus, tačiau patikra jau baigiama ir netrukus bus pradedami ketvirtojo ketvirčio patikros darbai.  

  Šiuo metu yra atliekama ir D2 veikla (Ex-ante ir post-ante projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena). Veiklos metu yra renkami duomenys apie žūstančius ar kitaip nukenčiančius sparnuočius nuo aukštos įtampos laidų, stebimas įdiegtų apsaugos priemonių veiksmingumas, bei vykdoma stebėsena po aukštos įtampos laidais, kur paukščių perskridimai net ir žiemos metu yra ganėtinai dažni.

Po elektros laidais surastas negyvas tūbuotasis suopis. M. Karlono nuotrauka.

 

Bene svarbiausia vieta šiai veiklai žiemos laikotarpiu – Nemuno upė ties Kaunu. Šis miestas žiemą tampa žiemojančių vandens paukščių sostine, kadangi čia susirenka itin gausūs vandens paukščių būriai, tarp kurių neretai galima išvysti ir retų saugomų rūšių. Praėjusią savaitę vykusios žiemojančių vandens paukščių apskaitos metu, Kauno mieste buvo suskaičiuota daugiau nei 16 000 sparnuočių. Nustebino itin gausus gulbių nebylių skaičius, kurių čia suskaičiuota net 1183! 

Žiemojančių vandens paukščių būriai Kaune. M. Karlono nuotrauka.

 

Toks paukščių kiekis tokioje mažoje teritorijoje susduria su įvairiomis problemomis, be maisto stygiaus jie kenčia ir nuo susidūrimų su aukštos įtampos elektros laidais, kurie Nemuno ir Neries upes Kauno mieste kerta net keliose vietose. Siekiant sumažinti šių laidų daromą žalą, Kauno mieste jau padidintas  4 linijų matomumas, jose įdiegiant vizualizaciją didinančias priemones – „pakabukus“.  Kad įvertinti šių priemonių naudingumą, darbuotojai neretai stebi šias linijas patys ir renka informaciją iš vietinių gyventojų apie jų pastebėtus paukščių susidūrimus su laidais.

 Projekte numatytos veiklos sparčiai juda į priekį, o rezultatus jau galite stebėti ir patys, atkreipdami dėmesį į aukštos įtampos elektros linijose įdiegtas apsaugos priemones (šakutės, lėkštutės, pakabukai, spiralės) bei ant atramų iškeltus specialius inkilus pelėsakaliams, kurių jau iš tiesų galima pastebėti įvairiose šalies vietose.

Projekto veiklos vykdomos ir žiemos metu. M. Karlono nuotrauka.

 

Save

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.