Birds on Electrogrid

Įsibėgėjo paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkle

Įsibėgėjo paukščių apsaugos priemonių diegimas šalies aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkle

Siekiant sumažinti paukščių žūtį dėl trumpojo jungimo, atsitrenkimų į laidus skaičių  bei gerinant pelėsakalių veisimosi sąlygas,  AB LITGRID 2016 metų II-ąjį ketvirtį tęsė ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projekte „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 numatytų priemonių diegimą. Ir toliau buvo didinamas laidų matomumas paukščiams pavojingose vietose. Tam vienoje, ypač pavojingoje paukščiams aukštos įtampos elektros linijos atkarpoje, išskirtiniam laidų vizualizacijos padidinimui buvo iškabinti 225 specialūs, laidų matomumą stipriai padidinantys pakabukai, o trijose atkarpose – 714 laidų matomumą didinančios spiralės. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 2016 m. liepos 1 d. ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų laidų daugiau nei 27 km ilgio ruože viso uždėtos 2208 specialiai tam pagamintos spiralės, o 11,58 km ilgio ruože – 1676 laidų matomumą padidinantys specialūs „pakabukai“ (žiūrėti paveiksle žemiau).

Paukščių, pagrinde baltųjų gandrų, apsaugai nuo žūties dėl trumpo sujungimo pagal projekto pradžioje parengtą studiją ant 1584 stulpų jau įrengtos specialios apsaugos priemonės – 5192 „šakutės“ ir 3604 „lėkštutės“ (žiūrėti paveiksle žemiau). „Šakutės“ neleidžia paukščiams nutūpti pavojingose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų vietose, o „lėkštutės“, kurios įrengiamos virš minėtų atramų izoliatorių, sumažina trumpo jungimo galimybes. Iš jų, 1396 „šakutės“ ir 1261 „lėkštutės“ ant 363 aukštos įtampos linijų atramos buvo įrengtos 2016 metų antrąjį ketvirtį.

Be paukščių apsaugos priemonių, ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų stulpų, pagal projekto pradžioje parengtos studijos rekomendacijas, jau iškelti 360 iš numatytų 500 inkilų pelėsakaliams (žiūrėti paveiksle žemiau). Iš jų, 51 inkilas iškeltas antrąjį 2016 metų ketvirtį. Ypač džiugu, jog iš 299 iki pelėsakalių veisimosi sezono iškeltų inkilų, praktiškai jau pirmaisiais metais net 36-se įsikūrė perinčios poros. Apie perinčių pelėsakalių monitoringo rezultatus išsamiau papasakosime sekančiame pranešime.

Šiuo metu visų projekto praktinių gamtosauginių priemonių įgyvendinimas tęsiamas. Kartu vykdomas ir šių priemonių efektyvumo monitoringas.

 


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.