Birds on Electrogrid

Įvyko antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2016 m. liepos 14 d. Vilniuje įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „LITGRID“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „LESTO“ atstovai. Posėdžio metu projekto stebėsenos komiteto nariams buvo pristatytos įgyvendinamos veiklos, diskusijų metu aptarti stebėsenos komiteto nariams iškilę klausimai bei jų pateikti pasiūlymai.

Bendrąjį projekto pristatymą parengė ir veiklų įgyvendinimo planą bei jau pasiektus rezultatus apžvelgė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė. Atskirų veiklų įgyvendinimo pažangą pristatė projekto darbuotojai Marius Karlonas ir Julius Morkūnas. AB „Litgrid“ darbuotojas ir projekto administratorius Mantas Kulikauskas apžvelgė projekto praktinių apsaugos veiklų įgyvendinimo pažangą, planuojamus pakeitimus ir problemas.

Posėdžio metu skaityti pranešimai:
L. Raudonikis ir J. Liaudanskytė „Projekto veiklų įgyvendinimo pažanga“ (2,7 MB; PDF)
M. Karlonas „Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų duomenys“ (1,8 MB; PDF)
J. Morkūnas „Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenys“ (2,2 MB; PDF)
M. Kulikauskas „Projekto praktinių apsaugos veiklų įgyvendinimo pažanga, problemos“ (0,7 MB; PDF)

 

Projekto „Paukščių apsaugos priemonių diegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo:

Laimutis Budrys (LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyrius)

Remigijus Uzdras (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Apsaugos ir tvarkymo skyrius)

Vidmantas Baliukonis (AB „LITGRID“)

Mantas Kulikauskas (AB „LITGRID“)   

Kęstutis Misikonis (AB „ESO“)

Liutauras Raudonikis (LOD)

Justina Liauganskytė (LOD)

Julius Morkūnas (LOD)

Marius Karlonas (LOD)

Gintaras Riauba (LOD)

 

Posėdžio akimirkos:


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.