Birds on Electrogrid

LOD nariai supažindinti su projekto rezultatais

LOD nariai supažindinti su projekto rezultatais

Š. m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2014 metų vykdomo projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ eiga. Pagrindinis pranešimo akcentas buvo skirtas projekto praktinių gamtotvarkinių darbų pažangai ir pasiektų rezultatų pristatymui. Jame apžvelgtos praktinės projekto gamtosauginės ir parengiamosios veiklos, pateiktos jų įgyvendinimui skirtų ir iki 2016 m. kovo mėn. pabaigos atliktų darbų apimtys bei pasiekti jų rodikliai. Pranešimo pabaigoje apžvelgtos projekto viešinimo veiklos.

Pranešimas (1,3 MB; PDF)


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.