Birds on Electrogrid

Parengta D2 veiklos „EX-ANTE IR EX-POST projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos“ ataskaita

Parengta D2 veiklos „EX-ANTE IR EX-POST projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos“ ataskaita

Apibendrinus 2015 metais įgyvendintų projekto veiklų stebėseną projekto darbuotojai parengė D2 veiklos (Ex-ante ir post-ante projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsena) ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama veiklų stebėsenos metodika, kuri apima po aukštosios įtampos elektros perdavimo linijomis žuvusių paukščių stebėseną prieš ir po laidų matomumą gerinančių priemonių įgyvendinimą, duomenų apie gandrų mirtingumą dėl elektros iškrovų surinkimą bei pelėsakaliams iškeltų inkilų veiksmingumo tyrimus. Pateikiami duomenys, kurie buvo surinkti prieš veiklų įgyvendinimą ir 2015 metais surinkti duomenys, kurie padeda įvertinti pirmuosius projekto veiklų įgyvendinimo rezultatus.
Pagrindinis ex-ante ir ex-post stebėsenos tikslas – įvertinti paukščių mirtingumą ir jo pokyčius prieš ir po praktinių apsaugos priemonių įgyvendinimo pasirinktuose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų ruožuose, kur buvo įgyvendintos veiklos C.1–C.3. Taip pat bus atliekama ir sakalų, perinčių ant elektros perdavimo linijų perėjimo sėkmingumo ex-ante ir ex-post stebėsena, bus vertinama kiek sėkminga buvo C.4 veikla, kurios metu buvo iškelti inkilai sakalams. Šios D.2 veiklos metu taip pat bus stebimas baltųjų gandrų mirtingumas.
Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas buvo parengtas per pirmuosius šešis projekto vykdymo mėnesius. Pradinės situacijos (ex-ante) stebėsena vyko 2014 ir 2015 m. prieš įdiegiant paukščių apsaugos priemones. Vėliau, 2015-2018 metais, tose pačiose vietose, jau įdiegus apsaugos priemones, bus stebimi tie patys rodikliai, t. y. bus siekiama įvertinti kaip pasikeitė situacija dėl įdiegtų apsaugos priemonių (ex-post stebėsena).


D2 veiklos „Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos“ ataskaita (1,3 MB, PDF)


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.