Birds on Electrogrid

Projekto komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

Projekto komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

Šių metų lapkričio 18 d. Budapešte (Vengrija) šeštą kartą vyko tarptautinė konferencija paukščių apsaugos elektros perdavimo ir skirstomuosiuose tinkluose klausimais, kartu aptariant ir atskirų rūšių, susijusių su minėtais tinklais, apsaugos priemonių įgyvendinimo patirtį įvairiose šalyse. Todėl ji santykinai pavadinta „Paukščiai ir laidai“ (angliškai, „Birds and wires“). Konferenciją organizavo valstybinis Hermano Otto vardo gamtinių tyrimų Institutas ir Vengrijos elektros perdavimo tinklų operatorė MAVIR. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei septyniasdešimt atstovų iš 13 šalių. Joje skaityta daugiau nei 20 pranešimų apie vienuolikos šalių patirtį siekiant sumažinti paukščių žūtį dėl elektros oro linijų. Tai ornitologams gerai žinoma problema atskirose šalyse nulemianti kai kurių nykstančių paukščių rūšių pakankamai didelius žūties mastus. Ypatingo gamtosaugininkų dėmesio susilaukė globaliai nykstančių tauriųjų sakalų (Falco cherrug) ir karališkųjų erelių (Aquila heliaca) žūties mastų sumažinimui skirti tyrimai bei taikomos specialios apsaugos priemonės. Savo patirtį šiais klausimais pristatė ispanų, vengrų, rumunų ornitologai. Pietų Afrikos Respublikos atstovo pranešimas sudomino, kadangi jame nagrinėta ne tik paukščių, bet ir kai kurių nykstančių žinduolių apsaugos elektros oro tinkluose problematika. Su Lietuvoje vykdomu LIFE+ finansinio instrumento projektu „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 (sutrumpintai, „Birds on Electrogrid“) konferencijos dalyvius supažindino jį įgyvendinančių organizacijų – LOD ir AB LITGRID – atstovai. Skaitytame pranešime buvo pateikta informacija apie neseniai pradėto projekto numatomas veiklas bei pirmuosius pasiektus rezultatus.

Be pranešimų apie įvairiose šalyse įgyvendinimas gamtosaugines priemones, susijusias su paukščių apsaugos gerinimu elektros oro tinkluose, didelio susidomėjimo sulaukė ir įvairių apsaugos priemonių gamintojų pranešimai. Jų metu konferencijos dalyviai buvo supažindinti su naujausiais siūlomais techniniais sprendimais, ypač laidų vizualizacijos didinimo ir tam skirtų techninių sprendimų klausimais. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė naujų technologijų, tokių kaip bepiločių skraidyklių (dar vadinamų „dronais“) pritaikymas laidų vizualizacijos priemonių įrengimui, demonstravimas. „Birds on Electrogrid“ projekto dalyviai su jų gamintojais aptarė naujų techninių sprendimų taikymo Lietuvoje galimybes.

Būtina paminėti, jog šios konferencijos metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Vengrijos elektros perdavimo tinklų operatorės „MAVIR“, šalies žemės ūkio ir gamtos išteklių apsaugos ministerijos bei Vengrijos gamtos apsaugos draugijos (MME) – nacionalinės BirdLife partnerės dėl paukščių apsaugos gerinimo bei specialių tyrimų šalies elektros oro perdavimo tinkluose.

Kitų šalių patirtis pasirodė labai vertinga siekiant sumažinti paukščių žūtį elektros oro tinkluose mūsų šalyje. Todėl „Birds on Electrogrid“ projekto komanda planuoja dalyvauti ir sekančioje – 7-oje, „Paukščiai ir laidai“ konferencijoje, kuri planuojama 2016 metų rudenį.

Konferencijoje skaitytus pranešimus galite surasti organizatorių svetainėje >>

Konferencijos interneto svetainė >>

 

Keletas konferencijos akimirkų (konferencijos organizatorių nuotraukos):


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.