Birds on Electrogrid

Išleista mokykloms skirta projekto knygelė

Išleista mokykloms skirta projekto knygelė

Lietuvos ornitologų draugija išleido ir pradėjo platinti mokykloms skirtą projekto knygelę „Paukščiai ir aukštosios įtampos linijos. Kada gyventi saugu?“. Šis leidinys skirtas vienai iš tikslinių projekto grupių – moksleiviams, kuriuos knygelėje pateikiama informacija siekiama supažindinti su aprašomos temos problematika ir įvairiais šių problemų sprendimo būdais. Šis leidinys kartu yra ir kvietimas savarankiškiems moksleiviams įsitraukti į praktines gamtosaugos veiklas, nes knygelėje pateikiama informacija ir apie tai, kaip ir kur siųsti informaciją apie po aukštosios įtampos elektros perdavimo linijomis rastus žuvusius paukščius.

Ši veikla ir visuomenės pagalba svarbi siekiant visos šalies mastu surinkti kuo daugiau informacijos apie tas aukštosios įtampos elektros perdavimo linijų atkarpas, kur paukščių susidūrimai su laidais yra dažnesni nei kitur, ir kur diegiant specialias apsaugos priemones paukščių mirtingumą, ir elektros perdavimo linijų  gamtai daromą žalą galima ženkliai sumažinti.

Knygelėje gausiai nuotraukomis iliustruotu tekstu nuosekliai supažindinama su svarbiausiais paukščių biologijos bruožais, jų elgesio ir gyvenamosios vietos pasirinkimo ypatumais, paminint tai, ką žmogaus pakeistoje aplinkoje paukščiai sėkmingai naudoja, o kas jiems kelia pavojų. Kaip viena iš grėsmių paukščiams įvardijamos ir aukštosios įtampos elektros perdavimo linijos, kurios dėl nepakankamai gero matomumo, ar dėl to, kad driekiasi greta paukščių pamėgtų vietų, kelia pavojų įvairioms paukščių rūšims. Leidinyje pateikiant svarbiausius projekto tikslus skaitytojas supažindinamas su visomis projekto metu įgyvendinamomis veiklomis, sužino kokiomis veiklomis siekiama išspręsti vieną ar kitą su paukščių saugumu susijusią problemą, pateikiami žemėlapiai suteikia informacijos apie svarbiausių projekto veiklų apimtį.
Projekto įgyvendinimo metu į paukščių žūčių prie aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklų stebėseną planuojama įtraukti įvairiose šalies vietose dirbančias vietos bendruomenes ir mokyklas, todėl kaip vienas iš svarbiausių knygelės akcentų pateikiama informacija apie tai, ką daryti pastebėjus nuo galimo susidūrimo su laidais ar galimo elektros išlydžio žuvusius paukščius. Tokioje visuomeninėje stebėsenoje kviečiame dalyvauti visus gamtai neabejingus žmones ir manome, kad joje sėkmingai gali savarankiškai dalyvauti ir paukščiais bei jų apsauga besidomintys vyresniųjų klasių moksleiviai.

Taip pat norime priminti, kad vaikščioti po aukštos įtampos elektros perdavimo linijų laidais gali būti pavojinga, todėl būnant prie aukštos įtampos elektros perdavimo linijų prašome elgtis atsargiai ir atsakingai. Lietuvos ornitologų draugija renka visus faktus apie po aukštos įtampos elektros linijomis žuvusius paukščius, todėl galima teikti ir netiesiogiai surinktą informaciją. Šios informacijos pateikimui projekto interneto svetainėje netrukus atsiras speciali duomenų pateikimo forma.      
Knygelė „Paukščiai ir aukštosios įtampos linijos. Kada gyventi saugu?“ parengta ir išleista kaip viena iš „Visuomenės sąmoningumo skatinimo ir informavimo“ veiklų grupės priemonių. Knygelė bus platinama bendrojo lavinimo mokykloms, bendras tiražas – 800 vienetų. Teksto ir daugelio iliustracijų autorius – žinomas gamtininkas, rašytojas, aplinkosaugos specialistas ir gamtos fotografas Selemonas Paltanavičius.

Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant ES aplinkos finansinės programos „LIFE+“ finansuojamą projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“, Nr. LIFE13 BIO/LT/001303.

Knygelė „Paukščiai ir aukštosios įtampos linijos. Kada gyventi saugu?“ (1,8 MB PDF)


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.