Birds on Electrogrid

Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko projekto stebėsenos komiteto posėdis

2015 m. birželio 18 d. Vilniuje vyko projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „LITGRID“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „LESTO“ atstovai. Posėdžio metu komiteto nariams buvo pateikta informacija apie projekto tikslus ir uždavinius, pristatytos jau vykdomas ir planuojamas įgyvendinti veiklos. Po atskirų klausimų pristatymų vykusios diskusijos buvo gera galimybė aptarti su projekto įgyvendinimu ir pasirengimu atskiroms veikloms, susijusius klausimus ir apsikeisti nuomonėmis dėl projekto įgyvendinimo optimizavimo.
Bendrąjį projekto pristatymą parengė ir veiklų įgyvendinimo planą bei jau pasiektus rezultatus apžvelgė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė. Paukščių apsaugos priemonių diegimo projektą pristatė LOD darbuotojas Marius Karlonas, apie sakalams skirtų inkilų įrengimo programą kalbėjo projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas. AB „Litgrid“ darbuotojas ir projekto administratorius Mantas Kulikauskas pristatė bendrovės planus įgyvendinant praktines paukščių apsaugos priemonių diegimo aukštos įtampos elektros perdavimo linijose veiklas.


Posėdžio metu skaityti pranešimai:
L. Raudonikis ir J. Liaudanskytė „Projekto pristatymas, veiklų įgyvendinimo planas ir progresas“ (0,5 MB; PDF)
L. Raudonikis „Laidų ženklinimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimo ataskaita“ (1,0 MB; PDF)
M. Karlonas „Paukščių apsaugos priemonių įgyvendinimo projekto pristatymas“ (1,1 MB; PDF)
J. Morkūnas „Sakalams skirtų inkilų įrengimo programos pristatymas“ (2,2 MB; PDF)
M. Kulikauskas „Projekto praktinių apsaugos veiklų įgyvendinimas“ (0,4 MB; PDF)

Projekto „Paukščių apsaugos priemonių diegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ stebėsenos komitete pakviesti dalyvauti šie asmenys:
Laimutis Budrys (LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyrius)
Džiugas Anuškevičius (LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyrius)
Remigijus Uzdras (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Apsaugos ir tvarkymo skyrius)
Vidmantas Baliukonis (AB „LITGRID“)
Mantas Kulikauskas (AB „LITGRID“)     
Vytautas Chevckovičius (AB „LESTO“)


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.