Birds on Electrogrid

Kviečiame teikti informaciją apie nuo susidūrimo su elektros linijomis žuvusius paukščius

Kviečiame teikti informaciją apie nuo susidūrimo su elektros linijomis žuvusius paukščius

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) parengė ir pradėjo platinti plakatą apie paukščių žuvimo dėl susidūrimo su elektros perdavimo linijų laidais problemas. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti visuomenę teikti informaciją apie nuo susidūrimo su elektros laidais, ar sukelto trumpojo elektros jungimo, žuvusius paukščius. Taip siekiama įvertinti šios problemos mastą mūsų šalyje ir stebėti diegiamų laidų matomumo didinimo priemonių efektyvumą. Tikimės, kad visuomenė supras elektros laidų keliamas grėsmes paukščiams ir teiks informaciją apie visus atvejus, kuomet pastebės nuo tiesioginio kontakto su laidais nukentėjusius paukščius.

Paukščių žūtys dėl susidūrimo su elektros perdavimo linijų laidais, ar nuo trumpojo jungimo, kuris nutinka paukščiams atsitūpus ant elektros laidų, yra globali problema, nes šios grėsmės gali ženkliai mažinti saugomų paukščių rūšių populiacijų gausą. Nuo susidūrimo su elektros laidais dažniausiai nukenčia stambūs ir greitai skraidantys paukščiai, tokie kaip gulbės, žąsys, antys ir plėšrieji paukščiai, bei dauguma naktį migruojančių paukščių rūšių. Ši problema itin aktuali migruojančių paukščių sankaupų vietose ar tokiose teritorijose, kur formuojasi intensyviausi migruojančių paukščių srautai. Kaip taisyklė, tokios teritorijos yra pripažintos svarbiomis saugomomis gamtinėmis teritorijomis, o greta jų, ar net jose esančios aukštos įtampos elektros perdavimo linijos kelia tiesioginę grėsmę šiose teritorijose aptinkamiems paukščiams. Problema iš dalies sprendžiama didinant laidų matomumą – kabinant specialius laidų žymeklius, kurie paukščių susidūrimo su laidais atvejų skaičių sumažina nuo 60 iki 90 procentų. Iš viso šio projekto metu, LOD ir AB „Litgrid“ pastangomis, įvairiose Lietuvos vietose ant aukštos įtampos elektros laidų bus įdiegta daugiau kaip 8000 laidų matomumą didinančių žymeklių.

Trumpąjį elektros jungimą nutūpę ant elektros laidų sukelia, ir nuo jo žūsta, taip pat dideli paukščiai, tokie kaip baltieji gandrai, ereliai ir kiti. Ši problema sprendžiama ant elektros laidus laikančių atramų konstrukcijų tvirtinant specialius įrengimus, kurie trukdo paukščiams nutūpti šiose potencialiai pavojingose vietose. Viso projekte planuojama tokiu būdu saugiais paukščiams padaryti ne mažiau kaip 1200 atramų.

Aukštos įtampos elektros laidai kelia grėsmę įvairioms paukščių rūšims ir ši problema itin aktuali gamtosaugai, nes įvertinta, kad nuo susidūrimo su elektros laidais nuolat nukenčia apie 7 proc. ES saugomų paukščių rūšių. Todėl planuojant įvairių saugos priemonių diegimą buvo išskirtos tos aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atkarpos, kurios yra artimoje kaimynystėje su paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis. Paminėtina, kad šios priemonės atsiras prie tokių migruojantiems paukščiams svarbių teritorijų kaip Žuvinto ežeras, Kamanų pelkė, Mūšos tyrelio aukštapelkė, Kretuono ežeras, Nemuno delta ir kitų.

Po elektros linijomis aptikus negyvus paukščius prašome pranešti LOD sekretoriatui telefonu (8 5) 213 04 98 arba el. paštu info@birdlife.lt.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.