Birds on Electrogrid

Pirmieji kranklių jaunikliai jau palieka lizdus

Pirmieji kranklių jaunikliai jau palieka lizdus

Ankstyvas pavasaris buvo itin palankus anksti perintiems paukščiams. Jau vasario pabaigoje didžioji dalis kranklių buvo sudėję pirmuosius kiaušinius, todėl ir pirmieji jaunikliai dienos šviesą šiemet išvydo kovo antroje pusėje. Dažniausiai lizdus krankliai krauna brandžiuose medžiuose, daugiausiai pušyse, tačiau pastaraisiais metais gausėjant kranklių populiacijai vis dažniau šie paukščiai įsikuria ir aukštos įtampos stulpų konstrukcijose. Peri krankliai 20-23 dienas, o išsiritę jaunikliai kol sustiprėja, lizde praleidžia 40-42 dienas, todėl šiuo metu didžioji dalis kranklių jauniklių pilnai apsiplunksnavę, o dalis jau ir palikę lizdus mokosi pirmųjų gyvenimo pamokų.  
Krankliams palikus lizdus, juos neretai užima nauji šeimininkai – pelėsakaliai ir sketsakaliai, todėl itin svarbu šiuo metu nevykdyti kranklių lizdų ardymo aukštos įtampos elektros stulpuose, nes taip galima sunaikinti Lietuvoje retus sakalus. Lizdų ardymo darbai, jei tokie yra būtini, gali būti atliekami tik nuo rugpjūčio mėnesio, kuomet didžioji dalis sakalų jau būna palikę lizdus. Jei aukštos įtampos linijų priežiūros darbai vykdomi anksčiau, juos atliekantys rangovai nuimti lizdus nuo atramų gali tik įsitikinę, jog juose nėra paukščių kiaušinių ar jauniklių. Priešingu atveju, lizdų ardyti negalima.

M. Karlonas

(2015-05-04)


Kranklio lizdas aukštos įtampos elektros perdavimo linijos atramoje (V. Eigirdo nuotrauka).

 

Krankliukai jau greitai pakils savo pirmajam skrydžiui (V. Eigirdo nuotrauka).

 

Kranklys lizde (V. Eigirdo nuotrauka).


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.