Birds on Electrogrid

LOD pradėjo naują LIFE+ programos finansuojamą projektą

LOD pradėjo naują LIFE+ programos finansuojamą projektą

                       

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu LITGRID AB, kuris yra aukštos įtampos perdavimo linijų operatorius Lietuvoje, šią vasarą pradėjo vykdyti keturių metų trukmės projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303), kurį finansuoja Europos Komisijos aplinkosauginė programa LIFE+.

Atskirų paukščių rūšių žūtis dėl elektros perdavimo linijų yra aktuali ne tik daugeliui Europos Bendrijos šalių, bet ir Lietuvos mastu. Remiantis moksliniais duomenimis, aukštos įtampos elektros perdavimo linijos yra ypač pavojingos gulbėms, žąsų (įvairių rūšių) sankaupoms, gervėms, stambiems plėšriesiems paukščiams (jūriniai ereliai), dėl susidūrimų su laidais skrydžių metu, o taip pat baltiesiems gandrams ir jūriniams ereliams, dėl jų žūties trumpų sujungimų metu. Aukštos įtampos elektros perdavimo linijų operatorė Lietuvoje LITGRID AB prieš prasidedant rudeninei baltųjų gandrų migracijai, kuomet jie skaitlingais būriais maitinasi laukuose, registruoja daug šių paukščių žūčių dėl trumpo sujungimo. Nacionalinis operatorius savarankiškai pradėjo taikyti jų apsaugos priemones elektros perdavimo linijose (taip vadinamų „šakučių“ instaliaciją), tačiau kol kas tik labai lokaliu mastu. Taip pat, atskirais atvejais yra paukščiams pavojingas lizdų sukimas arti fazinių elektros perdavimo laidų, kuomet galimas trumpas sujungimas ir paukščių žūtis. Todėl Lietuvos ornitologų draugija, kartu su LITGRID AB nusprendė imtis veiksmų, mažinančių paukščių žūtį, o taip pat užtikrinančių geresnę (be sutrikimų dėl paukščių) aukštos įtampos perdavimo linijų veiklą.

Pradžioje LOD LITGRID AB užsakymu atliko studiją „Paukščių apsauga 110-330 kV įtampos elektros perdavimo oro linijose“. Jos metu buvo išnagrinėta pasaulinė paukščių apsaugos elektros perdavimo oro linijose patirtis, apžvelgta ši problematika Lietuvoje. Šios studijos pagrindu buvo parengta ir pateikta projekto paraiška Europos komisijos aplinkosauginės programos LIFE+ finansavimui gauti.

Projekto tikslas – įrengti būtinas paukščių apsaugos priemones aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijose, užtikrinančias nenutrūkstamą šių linijų darbą ir padedančias išvengti paukščių žūties, o taip pat įvertinti tokių priemonių įdiegimo visoje šalyje mastus, atlikti galimų sprendimų techninį testavimą ir gamtosauginio poveikio įvertinimą ir įrengti papildomas, paukščių veisimusi palankias priemones. 

Projekto pagrindinės veiklos tiesiogiai siejamos su numatytų  tikslų įgyvendinimu. Be bendrųjų projekto administravimo veiklų, jas galima suskirstyti į parengiamąsias, praktines ir viešinimo. Parengiamųjų veiklų tarpe, be studijų, padedančių tinkamai planuoti ir efektyviai įgyvendinti jau suplanuotas praktines veiklas, numatomi ir laidų vizualizacijos priemonių bandymai, siekiant nustatyti jų poveikio efektyvumą ir tarnavimo ilgaamžiškumą, su perspektyva parengti techninę dokumentaciją jų gamybai Lietuvoje (šiuo metu pasirinktos vizualizacijos priemonės gaminamos tik JAV ir keliose Europos šalyse), tačiau ateityje, jas taikant platesniu mastu šalyje (ypač naujai statomose linijose), tikslinga turėti jų gamybą Lietuvoje. Taip pat bus analizuojamos ir vertinamos naujų paukščių apsaugos priemonių, kurios šiuo metu nenumatytos projekto paraiškoje, taikymo galimybės. Tai susiję su perinčių bei besiilsinčių paukščių žūties mažinimu. Planuojamas taikyti praktines paukščių apsaugos priemones galima suskirstyti į keturias grupes: a. laidų vizualizacijos didinimas pavojingose paukščiams vietose; b. specialios laidų vizualizacijos didinimas ypač pavojingose paukščiams vietose (kur šiuo metu žinomi reguliarūs ir palyginti gausūs jų žuvimo atvejai, bei, kur reikalingas išskirtinis jų įrengimas ant perdavimo linijų, nesant galimybei taikyti įprastas įrengimo praktikas); c. apsaugos priemonės paukščiams, apsaugant juos nuo žūties dėl trumpo sujungimo (paukščius atbaidančios priemonės); d. paukščių priviliojimo jiems saugiose aukštos įtampos perdavimo linijų vietose priemonių įrengimas (inkilai sakalams, kuosoms). Viešinimo priemonės apima LIFE+ programos privalomas veiklas (svetainė, stendai, populiari visuomenei – Layman‘s – ataskaita, viešinimas žiniasklaidoje), papildomai sukuriant trumpą filmą apie projekto metu nustatytus dėsningumus bei inovatyvius aspektus, o taip pat brošiūros išleidimą, kurioje bus trumpai aprašytos visos projekto veiklos bei pasiekti rezultatai, skiriant ją viešinimui šalyje bei užsienyje. Artimiausiu metu bus sukurta projekto svetainė su išsamia informacija tiek apie planuojamas ir įgyvendintasa veiklas, tiek apie pasiektus rezultatus.

Įgyvendintų projekto veiklų pasekoje tikimės ženklaus paukščių žūties sumažėjimo, ypač vietose, kur dabartiniu metu jis yra reguliarus ir pakankamai didelio mąsto, o taip pat perinčių paukščių pagausėjimo įrengtose dirbtinėse lizdvietėse. Taip pat tikimasi, kad projekto metu aprobuotos priemonės,  ateityje bus diegiamos visose naujai rengiamose elektros perdavimo linijose.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.