Birds on Electrogrid

Sukurtas specialus pelėsakaliams skirto inkilo projektas ir atrinktos inkilų kėlimo vietos

Sukurtas specialus pelėsakaliams skirto inkilo projektas ir atrinktos inkilų kėlimo vietos

Vienas iš pagrindinių projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ tikslų numato, kad taikant specialias technines priemones bus siekiama palaikyti pelėsakalių (Falco tinnunculus) ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas. Šiam tikslui įgyvendinti planuojama pelėsakaliams ant elektros perdavimo linijų atramų visoje Lietuvos teritorijoje iškelti ne mažiau kaip 500 specialios konstrukcijos inkilų.

Pelėsakalis aptinkamas visoje Lietuvos teritorijoje, bet paplitęs sporadiškai. Rūšis negausi, populiacijos ilgalaikio gausos kitimo tendencijos nežinomos, todėl pelėsakalis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Peri negausiai, Lietuvoje gali gyventi iki 300 perinčių porų. Natūraliomis sąlygomis dažniausiai įsikuria apleistuose varninių paukščių lizduose, tačiau gerokai dažniau lizdai aptinkami įvairiose pastatų nišose bei specialiai jiems iškeltuose inkiluose. Todėl tikimasi, kad projekto metu iškelti inkilai bus užimti pelėsakalių ir padės gausinti šių retų paukščių skaičių Lietuvoje. Siekiant, kad inkilai būtų kuo intensyviau naudojami perėjimui, iš pradžių inkilai bus keliami vietovėse kur pelėsakaliai nuolat sutinkami perėjimo metu. Antrajame inkilų kėlimo etape inkilai bus iškabinti ir tokiose vietose, kur pastaruoju metu šie paukščiai nebuvo aptikti, todėl projekto įgyvendinimo laikotarpiu inkilai pelėsakaliams bus iškelti visoje Lietuvos teritorijoje.

Nustatant tinkamiausias pelėsakalių inkilų iškėlimo vietas buvo apklausti regionuose dirbantys ornitologai ir paukščių stebėtojai. Buvo surinkta informacija apie pelėsakalių stebėjimus perėjimo metu visoje Lietuvos teritorijoje per pastaruosius 10 metų. Taip pavyko atrinkti potencialiausias pelėsakalių paplitimo vietas, kur yra didžiausia tikimybė, kad pelėsakaliai gali užimti jiems iškeltus inkilus. Daugiausiai pranešimų apie pelėsakalių stebėjimo atvejus sulaukta iš Žemaitijos, Dzūkijos ir šiaurės Lietuvos. Pirmojo inkilų kėlimo etapu planuojama iškleti apie 150 inkilų. Bendradarbiaujant su AB „Litgrid“ specialistais buvo nuspręsta inkilus pelėsakaliams kelti ant gelžbetoninių elektros oro linijų atramų. Konkrečios atramos buvo parinktos atsižvelgiant į tai, kad nebūtų labai arti žmonių gyvenamosios aplinkos, kad atrama nestovėtų miške ar nebūtų labai sudėtinga ją pasiekti. Inkilai pelėsakaliams bus keliami apie 7 m aukštyje, specialių laikiklių pagalba pritvirtinat juos prie apvalaus skerspjūvio atramos. Inkilai bus gaminami iš drebulės medienos, inkilo stogas skardinamas o inkilo priekyje bus „laktelė“ atsitūpti paukščiams. Šis konstrukcijos elementas reikalingas, nes ant atramos, inkilo kabinimo vietoje, nėra jokių atbrailų kur paukščiai galėtų tupėti. Pelėsakalių jaunikliai prieš palikdami inkilą bando savo sparnų tvirtumą plasnodami, todėl papildoma atbraila inkilo priekyje jaunikliams leis tai atlikti saugiai. Inkilo vidus bus pripildytas medžio drožlėmis.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.