Birds on Electrogrid

Krankliai jau laikosi prie lizdaviečių

Krankliai jau laikosi prie lizdaviečių

Sausio 16-17 dienomis važinėjant po Trakų ir Varėnos rajonus prie savo lizdaviečių ant aukštos įtampos linijų jau stebėtos kranklių poros. Krankliai dar neperėjo, tačiau taisėsi lizdus ir vaikė šalin potencialius konkurentus. Net keliose vietose abu poros nariai „budėjo“ prie savo lizdų.
Krankliai pradeda perėjimą anksti – paprastai vasarį. Kartais, esant švelniai žiemai, paukščiai gali pradėti perėti net sausio mėnesį. Krankliai dažnai suka lizdus ant aukštos įtampos elektros stulpų. Jaunikliams išaugus ir palikus lizdą, jį kartais užima kiti paukščiai. Dažniausiai tai būna sakalai – pelėsakaliai ar sketsakaliai. Taigi, seni kranklių lizdai tampa svarbūs ir gamtosaugine prasme.

E. Pakštytė

 

 

 

 

 

Kranklys tupi lizde (M. Karlono nuotr).

 

Krankliai (M. Karlono nuotr.).


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.