Birds on Electrogrid

Atsakingas elektros perdavimo tinklų operatorių požiūris išgelbėjo žuvininkų lizdą su jaunikliais

Atsakingas elektros perdavimo tinklų operatorių požiūris išgelbėjo žuvininkų lizdą su jaunikliais
Žurnalo paukščiai 11 Nr. (2011/3) apžvelgėme apie žuvininkų perėjimo atvejus ant žmogaus statinių visame jų paplitimo areale. Lietuvoje 2011 m. žuvininkai sėkmingai perėjo Zarasų r. esančiame gandralizdyje ant vandentiekio bokšto. Lietuvoje tai buvo pirmas fiksuotas veisimosi faktas ant žmogaus statinio. Jau tuo metu turėjome informacijos, kad kaimyninėje Baltarusijos Vitebsko srityje žuvininkai peri ir ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų. Ne vienoje Europos šalyje tai neretai pasitaikantys atvejai. Laukėme kažko panašaus ir Lietuvoje. Tačiau nors mūsų ornitologai ir dairėsi į aukštos įtampos linijas, iki šiol tokių atvejų neaptiko.
 
Taigi, 2019-06-17 d. iš AB Litgrid gautas pranešimas apie erelio lizdą demontuojamoje elektros perdavimo linijos atkarpoje Visagino sav. prie atominės elektrinės sukėlė didelį susidomėjimą LOD ornitologų tarpe. Kadangi buvo pridėtos nuotraukos su dviem ūgtelėjusiais jaunikliais, nekilo abejonių dėl pirmo žuvininko perėjimo atvejo ant elektros perdavimo linijos Lietuvoje. Įdomu tai, kad lizdas už kilometro nuo Drūkšių ežero, tačiau per ilgus ornitofaunos tebėjimų metus ežere žūklaujantys žuvininkai nebuvo stebėti. Panašu, kad jie maitinasi gretimuose ežeruose ir buvusiuose žuvininkystės tvenkiniuose.
 
 
Žuvininko lizdas. AB Litgrid nuotrauka.
 
Džiugina AB Litgrid darbuotojų profesionalumas ir geranoriškumas. Demontavimo darbai buvo nutraukti, o į LOD buvo kreipiamasi su klausimu iki kada juos sustabdyti, kad jaunikliai užaugtų netrikdomi. Ši paklausimas iš AB Litgrid gautas nepaisant tikrai didelės apimties darbų stabdymo. Kartu tai tikrai džiuginantis pavyzdys kitoms valstybinėms įmonėms, kuomet verslo subjektai labai atsakingai žiūri į gamtos vertybių apsaugą. Mums belieka tik padėkoti šiai valstybinei įmonei, su kuria bendradarbiaujant buvo įgyvendintas ES LIFE Programos finansuotas projektasPaukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (daugiau informacijos apie jį surasite svetainėje http://www.birds-electrogrid.lt). Tuo pačiu tai turėtų pavyzdys ir elektros skirstomųjų tinklų operatoriui ESO, dėl kurių veiksmų nukeliant gandralizdžius nuo elektros linijų stulpų, LOD nuolatos gauna daugybę gyventojų nusiskundimų.
 
Kadangi žuvininkai ilgus metus prisiriša prie lizdavietės, toliau bus sprendžiama, kaip išsaugoti perimvietę ateičiai. Patikrinome lizdavietę sekančią dieną – abu tėvai laikėsi šalia, o vienas iš jų karts nuo karto nutupdavo į lizdą. Taigi, AB LITGRID atsakingo požiūrio dėka, manome, jog pavyko išsaugoti žuvininko lizdą su jaunikliais, ypač vertinant, jog šiuo metu Lietuvoje peri ne daugiau 40 šios rūšies porų.
 
 
Žuvininkų lizdas. Arūno Čerkausko nuotrauka

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.