Birds on Electrogrid

Įvyko paskutinis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko paskutinis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2018 m. gruodžio 19 d. Vilniuje įvyko penktasis, paskutinis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos atstovai. 

Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, patvirtinta galutinė projekto veiklų monitoringo ataskaita. 2018 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis. Projekto apsaugos veiklų 2018 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.

Projekto veiklų monitoringo bei projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos ataskaitos, kurias projekto stebėsenos komitetas patvirtinto, įrodo sėkmingą projekto pažangą bei įgyvendinamų veiklų efektyvumą.

Posėdžio metu buvo pristatytas projekto After-Life komunikacijos planas. Planą pristatė projekto asistentai Liutauras Raudonikis ir Ieva Junevičienė.

Stebėsenos komiteto posėdžio nariai taip pat buvo informuoti apie planuojamą projekto tęstinumą, partnerių įsipareigojimų planą.

 

Posėdžio metu skaityti pranešimai:

Projekto veiklų įgyvendinimo pažangos pristatymas. 2018 m. ir galutinės, projekto monitoringo ataskaitos tvirtinimas. Pristato projekto asistentas L. Raudonikis (LOD)

Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų 2018 m. ir viso projekto laikotarpio veiksingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuoelektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų duomenys, projekto ornitologas M. Karlonas (LOD)

Ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų 2018 m. ir viso projekto laikotarpio veiksmingumo stebėsenos rezultatų pristatymas: pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenys, pristato projekto biologas-ekspertas J. Morkūnas (LOD)

Projekto „Paukščių apsaugos priemonių diegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo:

Džiugas Anuškevičius (LR Aplinkos ministerija)

Julius Morkūnas (LOD)

Justina Mažulė (LOD)

Ieva Junevičienė (LOD)

Laimutis Budrys (Stebėsenos komiteto pirmininkas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)

Liutauras Raudonikis (LOD)

Marius Karlonas (LOD)

Gediminas Petkus (LOD)

Vidmantas Baliukonis (AB „LITGRID“)

 

Posėdžio akimirkos:

 


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.