Birds on Electrogrid

Estijoje pasaulinio gulbių simpoziumo metu pristatyti projekto rezultatai

Estijoje pasaulinio gulbių simpoziumo metu pristatyti projekto rezultatai
Estijoje Tartu mieste spalio 15-19 dienomis vyko 6-ais gulbių simpoziumas. Simpoziume dalyvavo apie 60 dalyvių iš įvairių įvairiausių pasaulio šalių. Dalyviai nuo Kinijos iki JAV pristatė naujausius tyrimus ir darbus tiriant ir saugant 8 gulbių rūšis. Didelis dėmesys buvo skirtas gulbių apsaugai jų veisimosi, laikino apsistojimo ir žiemojimo vietose. Lietuvos ornitologų draugijos atstovas Julius Morkūnas pristatė LOD nuveiktus darbus siekiant pagerinti gulbių žiemojimo sąlygas Kauno mieste. Buvo pristatytos projekto veiklos siekiant sumažinti šių paukščių žūtį dėl atsitrenkimų į oro perdavimo linijas gulbių žiemojimo vietoje. Buvo pristatyti LOD ir Litgrid darbai įvykdyti Kauno mieste didinat  oro linijų vizualizaciją. Kas met nuo keliolikos iki keliasdešimt paukščių vis žūdavo atsitrenkus į oro linijas Kauno mieste greta gulbių žiemojimo vietų. Įdiegus vizualizacijos priemones, pakabinus pakabukus, linijos tapo geriau pastebimos gulbėms ir kitiems vandens paukščiams.  Ši problema susilaukia vis daugiau tarptautinio dėmesio, panašios veiklos siekiant apsaugoti paukščius yra vykdomos tiek Danijoje, Vokietijoje ir kitose vietose. Panašias priemones planuojama įgyvendinti ir Estijoje, ten esama oro linijų prie pat gulbių sustojimo sankaupų, ir kasmet dėl jų žūva po keliolika paukščių. Pristatant nuveiktas veiklas buvo pasidalinta patirtimi kaip galima mažinti oro linijų pavojingumą paukščiams.
 

Julius Morkūnas

 


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.