Birds on Electrogrid

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?
Pagaliau visi 500 inkilų paprastiesiems pelėsakaliams atsidūrė jiems skirtose vietose ant aukštos įtampos atramų visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos ornitologų draugijos tyrėjai patikrino visus inkilus iškeltus iki perėjimo sezono pradžios. Ir vėl galime pasakyti, kad pasiektas naujas inkilų užimtumo rekordas. Patikrinus 487 inkilus iš jų užimta buvo 100. O pelėsakaliai sėkmingai perėjo ir jauniklius užaugino 87 inkiluose tai yra 17,9% visų iškeltų inkilų. Šiemet pelėsakaliai įsikūrė ir jauniklius išaugino naujose vietose, kaip Akmenės, Šiaulių, Kėdainių, Šilutės, Marijampolės rajonuose.  Pagausėjo inkilų užimtumas Alytaus, Palangos regionuose. Didžiausias pagausėjimas buvo Klaipėdos rajone, kur užimtų inkilų skaičius padidėjo  nuo 10 inkilų  2017 metais iki 24 inkilų  2018 metais.  Taip pat nuo 3 užimtų inkilų 2017 metais iki 10 išaugo Kretingos rajone inkiluose perinčių pelėsakalių skaičius. Šiemet vidutiniškai inkiluose buvo išaugina po 3,3 jauniklio, tad visuose inkiluose galėjo užaugti apie 287 jaunikliai.
 
Galime pasidžiaugti, kad projekto metu iškeltuose inkiluose peri didžioji dalis Lietuvoje perinčių pelėsakalių. Yra pastebėta, jog įsikūrus pelėsakaliams viename inkile per kelis metus gretimuose inkiluose atsiranda tos pačios rūšies kaimynai. Įdomu, kad šiemet buvo atrasta naujai užimtų inkilų kurie buvo iškelti prieš 2-3 metus. Todėl visai nekeista, kad gausėjant paukščių populiacijai paukščiai susiranda jau ankščiau iškeltus inkilus ir juos pradeda naudoti.
 
 
Inkilą palikę, bet kartu besilaikantys pelėsakalių jaunikliai. Juliaus Morkūno nuotrauka
 
 
Žalia ir mėlyna spalva pažymėti inkilai yra užimti. http://corpi.lt/data/lizdai/

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.