Birds on Electrogrid

BirdLife atstovai apžiūrėjo projekto teritoriją šalia Kretuono ežero

BirdLife atstovai apžiūrėjo projekto teritoriją šalia Kretuono ežero

Š.m. liepos 24-26 dienomis Lietuvoje lankėsi tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos – Birdlife International, Europos ir Centrinės Azijos biuro atstovai.  Nuo 1994 m. Lietuvos ornitologų draugija Lietuvoje atstovauja Birdlife International asocijuoto partnerio teisėmis, aktyviai prisideda prie Birdlife organizuojamų iniciatyvų bei politikos formavimo.

Birdlife biuro Europai ir Centrinei Azijai Politikos skyriaus vadovas Ariel Brunner, taip pat Vengrijos ornitologų ir gamtos apsaugos draugijos direktorius bei šio BirdLife padalinio Tarybos narys Gergo Halmos kartu su LOD direktoriumi aplankė keletą vietovių, kuriose LOD įgyvendino praktines paukščių apsaugos priemonių. Viena iš aplankytų teritorijų – šalia Kretuono ežero plytinčios pievos, kurias kerta aukštos įtampos laidai, ant kurių Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva bei bendradarbiaujant kartu su operatoriumi ir projekto partneriu AB „Litgrid“ buvo įdiegtos laidų matomumą didinančios priemonės. Šios išvykos metu aptartos šių vietų paukščių apsaugos problematika bei LOD pastangos ieškant jų sprendimo būdų.  Svečiai pasidalino patirtimi, kokios priemonės yra diegiamos kitose šalyse, siekiant sumažinti paukščių žūtis aukštos įtampos elektros tinkluose.


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.