Birds on Electrogrid

Projektas pratęstas iki š.m gruodžio pabaigos

Projektas pratęstas iki š.m gruodžio pabaigos
Bendrai su AB „Litgrid“ vykdomo ES aplinkos finansinės programos LIFE+ finansuojamo projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“, Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 įgyvendinimo laikotarpis, gavus Europos Komisijos pritarimą, pratęstas penkiems mėnesiams, projekto pabaiga - 2018 m. gruodžio 31 d.
 
Pratęsimo laikotarpiu pagrindinis dėmesys bus skiriamas praktinių projekto veiklų (C veiklos), projekto stebėsenos veiklų (D veiklos) ir viešinimo veiklų (E veiklos) didesniam rodiklių kiekiui pasiekti.
 
Pratęsimo laikotarpiu numatoma papildomai įrengti 754 vnt. padidinto matomumo žymeklius aukštos įtampos elektros linijose paukščiams pavojingose vietose (C.2 veikla), taip iš viso spiralių tipo ir pakabučių tipo žymekliais suženklinant 122,80 km aukštos įtampos oro linijų (C.1 ir C.2 veiklos), 4800 vnt. „šakutės” ir 900 vnt. „lėkštelės” tipo apsaugas ant aukštos įtampos oro linijų perdavimo atramų (C.3 veikla), 80 vnt. inkilų pelėsakaliams (C.4 veikla), parengti 5-tą projekto veiklų įgyvendinimo monitoringo ataskaitą (D.1 veikla), atlikti ir parengti 2018 m. ex-ante ir ex-post projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos ataskaitą (D.2 veikla), baigiantis projektui išleisti 2019 m. sieninį kalendorių (E.6 veikla).

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.