Birds on Electrogrid

Birds’ nests on the high voltage electricity poles

During the monitoring activities of the high voltage electricity poles, when the potentially dangerous sections of the electricity grid were identified, numerous nests in the inappropriate places were observed. These nests shall be moved after the breeding season, as it increase chance of short circuit. Installation of the Saucer type protection measures is very important for the population of the White Stork (Ciconia ciconia), as the feeding and breeding area of these birds are close to the electricity lines. However, it must be admitted that the number of nests on the high voltage electricity lines is low in proportion to the low voltage electricity lines.


Back

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.