Birds on Electrogrid

Tarptautiniame seminare bus aptariami paukščių apsaugos gerinimo elektros perdavimo tinkluose klausimai

Tarptautiniame seminare bus aptariami paukščių apsaugos gerinimo elektros perdavimo tinkluose klausimai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su vieninteliu Lietuvoje elektros tinklų operatoriumi AB „Litgrid“ birželio 28-29 dienomis organizuoja tarptautinį seminarą “Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose”, kurio tikslas – pristatyti nacionalinius pasiekimus bei pasidalinti tarptautine patirtimi mažinant paukščių žūtis elektros tinkluose. Renginyje dalyvaus ir patirtimi dalinsis Portugalijos, Bulgarijos, Belgijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių elektros perdavimo tinklų operatoriai, paukščių apsaugos priemonių gamintojai, ornitologai ir mokslininkai.

Antra renginio diena bus skirta išvykai į teritorijas, kuriose buvo įdiegtos paukščių apsaugos priemonės Lietuvoje, kartu aplankant Žuvinto biosferos rezervatą.

Sparnuočių žūtis dėl susidūrimo su aukštosios įtampos elektros perdavimo laidais yra pripažinta rimta problema daugelyje šalių. Ne išimtis ir Lietuva. Išsamiausi tyrimai apie paukščių žūties mastus elektros oro linijų tinkluose yra atlikti JAV ir Kanadoje, kur kasmet žūsta iki 50 mln. sparnuočių. Panaši situacija ir daugelyje Vakarų bei Pietų Europos šalių. Turimomis žiniomis, paukščių žūčių mastai Lietuvoje yra mažesni. Tačiau mūsų šalis driekiasi ant vieno didžiausių Europoje migracinių paukščių kelių, todėl Lietuvoje kasmet taip pat žūva tūkstančiai sparnuočių.
Iš kitos pusės, jau nieko Europoje nebestebina ant aukštos įtampos linijų stulpų įrengtos lizdavietės sakalams, rečiau pelėdoms. Tačiau mūsų šalyje tokios priemonės tik pradedamos diegti, nors pirmi rezultatai jau pranoko lūkesčius.
Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriu AB „Litgrid“ 2014–2018 metais vykdė ES LIFE+ programos finansuojamą projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“, kurio vienas svarbiausių pasiekimų yra ženkliai sumažėjęs paukščių žūčių skaičius dėl įdiegtų praktinių apsaugos priemonių elektros perdavimo tinkluose.

 

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.