Birds on Electrogrid

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis
2018 m. gegužės 29 d. Vilniuje įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „Elektros skirstomųjų tinklų“ atstovai. 
 
Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, 2017 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė-Mažulė, projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatai. Projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.
Projekto veiklų monitoringo bei projekto apsaugos veiklų veiksmingumo stebėsenos ataskaitos, kurias projekto stebėsenos komitetas patvirtinto, įrodo sėkmingą projekto pažangą bei įgyvendinamų veiklų efektyvumą.
 
Stebėsenos komiteto posėdžio nariai taip pat buvo informuoti apie planuojamą projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimą, kuris susijęs su praktinių apsaugos veiklų apimčių didinimu, t.y. papildomų linijų ženklinimu, inkilų iškėlimu, „šakučių“ ir „lėkštelių“ įrengimu. Planuojamiems projekto keitimams stebėsenos komiteto nariai taip pat pritarė.
 
Posėdžio metu skaityti pranešimai:
 
 
Projekto „Paukščių apsaugos priemonių diegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo:
Džiugas Anuškevičius (LR Aplinkos ministerija)
Jonas Pašukonis (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
Julius Morkūnas (LOD)
Justina Liauganskytė-Mažulė (LOD)
Laimutis Budrys (Stebėsenos komiteto pirmininkas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
Liutauras Raudonikis (LOD)
Marius Karlonas (LOD)
Gediminas Petkus (LOD)
Vidmantas Baliukonis (AB „LITGRID“)
Vytautas Chveckovičius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO)
 
Posėdžio akimirkos:
 

 


Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.