Birds on Electrogrid

500 daug ar mažai?

500 daug ar mažai?
Dar neseniai nykstančių rūšių kategorijai priskirto vieno mažiausių Lietuvoje perinčių sakalų – paprastojo pelėsakalio (Falco tininculus) perinti populiacija, šiuo metu atsigauna. Šie paskutinių metų pokyčiai vyksta dėka Lietuvos ornitologų draugijos kartu su AB „Litgrid“ vykdomo projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (Nr. LIFE13 BIO/LT/001303), kurį finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai.  Per kelis metus šių sakalų populiacija pagausėjo daugiau nei 500 individų!
 
Praėjusio amžiaus viduryje paprastasis pelėsakalis buvusi ganėtinai įprasta paukščių rūšis. Tačiau, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, prieš kelis dešimtmečius jų skaitlingumas mūsų šalyje ženkliai sumažėjo. Manoma kad viena iš priežasčių buvo intensyvus k pesticidų naudojimas žemės ūkyje. To pasėkoje, Lietuvoje 2010-2014 metais perėjo tik 150 iki 300 pelėsakalių porų.
 
Nuo paminėto projekto įgyvendinimo pradžios, t.y. nuo 2015 metų, ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų gelžbetoninių atramų Lietuvoje buvo pradėti kelti inkilai pelėsakaliams ų. Iki 2018 metų visoje šalies teritorijoje iškelta 530 tokių inkilų. Vėliau buvo tikrinamas jų užimtumas ir perėjimo sėkmingumas. Nustatyta, kad Lietuvoje perintys pelėsakaliai sėkmingai užima jiems iškeltus inkilus. Didžiausias užimtumas buvo registruotas vietose, kurių apylinkėse šie paukščiai jau turėjo, kad ir negausias, bet natūralias perimvietes - Klaipėdos, Kauno, Alytaus ir Vilniaus regionuose.
 
Atlikus inkilų užimtumo patikrinimus 2015, 2016 ir 2017 metais suskaičiuota, kad iškeltuose inkiluose, atitinkamai, sėkmingai perėjo 3, 36 ir 64 pelėsakalių poros. Tikrinimo metu 2016 metais  buvo užimta 11,9 %, o 2017 metais 13,5 % iškeltų inkilų. Gal tai neatrodo daug, tačiau kiekvienam inkile glaudėsi po 3-6 jauniklius. 2016 metais vidutinis jauniklių skaičius buvo 5,2 jauniklio/inkilui, o 2017 metais 4,2 jauniklio/inkilui. Tad žinant vidutinį jauniklių skaičių atskirais metais ir sėkmingai perėjusių porų skaičių galima teigti, kad inkiluose per 3 minėto projekto metus specialiai šiai rūšiai iškeltuose inkiluose išaugo 470 jauniklių! Šį skaičių papildė ir visuomenės iniciatyva įvairiose Klaipėdos regiono vietose į medžius ir ant pastatų šiems paukščiams iškeltuose inkiluose užaugusius jauniklius. Mat juose kasmet užauga dar apie 30-35 jauniklius. Todėl keliamų specialių rūšiai inkilų dėka per 3 metus jaunų pelėsakalių skaičius padidėjo ne mažiau nei 500 jauniklių. Jei inkilų užimtumas išliktų panašus (kiekvienais ateinančiais metais pelėsakaliai išaugins mažiausiai po 250-300 jauniklių. Tačiau paskutinių metų tendencijos leidžia tikėtis ir didesnio užimamų inkilų procento.
 
Projekto ir visuomenės pastangų dėka jau dabar Lietuvos perinčių pelėsakalių populiacija padidėjo nuo 21% iki 42%. Galima nuspėti, kad ateityje inkilų užimtumas tik didės, nes juose kursis sėkmingai užaugę jaunikliai. Todėl geriausių rezultatų tikimės praėjus 4-5 metams po inkilo iškėlimo. Taigi, jų užimtumo pikas turėtų būti po poros metų, kuomet  bus užimta ne mažiau nei 25%-50% inkilų. Tuomet iškeltų inkilų dėka pelėsakalių perinti populiacija Lietuvoje būtų dvigubai gausesnė nei iki LOD inicijuoto projekto pradžios.

Grįžti

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.