Birds on Electrogrid

Techninės ataskaitos parengimas ir platinimas (E7)

Projekto patirtis, įgyta diegiant praktines paukščių mirtingumą ant aukštos įtampos elektros linijų mažinančias priemones ir gerinant sakalų perėjimo sąlygas bus apibendrinta techninėje ataskaitoje. Ataskaitoje bus nuodugniai apžvelgtos taikytos priemonės, įvertintas jų efektyvumas ir bendras poveikis paukščių apsaugai. Tai bus pirmas kartais, kai tokia informacija bus apibendrinta Lietuvoje, kitose ES šalyse taip pat yra tik keletas mokslinių straipsnių ar ataskaitų šia tema. Tad toks pasaulinės patirties apibendrinimas yra labai svarbus ateityje diegiat pasiteisinusias priemones Lietuvoje ir kitose šalyse. Ataskaitoje taip pat bus pateiktos rekomendacijos kaip užtikrinti paukščių apsaugą ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų. Remiantis šiomis rekomendacijomis bus planuojamos paukščių apsaugos priemonės tiek jau esamose, tiek naujose elektros perdavimo linijose.
Ataskaita bus parengta paskutiniais projekto metais, kai jau bus apibendrintos projekto gamtotvarkos veiklos ir bus išanalizuoti poveikio stebėsenos duomenys. Ataskaita bus pateikta įvairioms už gamtosaugą atsakingoms institucijoms, elektros tiekėjams ir tinklų operatoriams, tarptautinėms gamtos apsaugos organizacijoms bei žiniasklaidai. Ataskaita ir jos rekomendacijos bus paskelbti internete.
 
Techninė ataskaita PDF.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.