Birds on Electrogrid

Leidinių rengimas ir platinimas (E6)

Bus parengti ir išleisti keletas projekto leidinių.
•    Projekto pradžioje bus išleistas projekto lankstinukas (1000 vnt.). Šis lankstinukas bus savotiška projekto vizitinė kortelė – jame bus pateikta pagrindinė informacija apie projektą: tikslai, veiklos, finansuotojai, projekto komandos kontaktai.
•    Kiekvienų projekto metų pabaigoje bus išleidžiama po 500 vnt. sieninių kalendorių (viso – 4 kalendoriai). Tai bus papildoma visuomenės informavimo priemonė, didinanti projekto žinomumą.
•    Bus parengtas specialus leidinys, skirtas vaikams. Jame bus paaiškinta paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problema. Vaikai bus skatinami stebėti situaciją savo gyvenamojoje vietovėje ir savo pastebėjimus, kaip, pavyzdžiui, kai paukščiai žūsta ant elektros linijų, ar peri ant elektros stulpų, informuoti Lietuvos ornitologų draugiją ir taip įsijungti į visuomeninį monitoringą. Šis leidinys bus parengtas pirmaisiais projekto metais ir bus atspausdinta 750 vnt. jo kopijų.
•    Baigiantis antriesiems projekto metams planuojamas dar vienas leidinys. Jame suprantama ir populiaria forma bus pateikta informacija apie projekto sprendžiamas problemas ir jų sprendimo būdus, paaiškinta kodėl buvo pasirinkti vieni ar kiti sprendimai projekte, kokių rezultatų tikimasi iš šių priemonių. Leidinys bus išplatintas suinteresuotoms grupėms, pagrinde, gamtosaugos organizacijoms ar elektros tinklų operatoriams. Leidinyje bus apibendrinta pasaulinė patirtis mažinant paukščių mirtingumą elektros perdavimo linijose, o pagrindinis dėmesys bus skirtas paukščių žūtims Lietuvoje bei kokios priemonės leis efektyviai jas sumažinti. Leidinys (800 vnt.) bus parengtas lietuvių ir anglų kalbomis ir bus gausiai iliustruotas.
 
Knygelė „Paukščiai ir aukštosios įtampos linijos. Kada gyventi saugu?“ (1,8 MB PDF) 

Išleistas plakatas kviečiantis teikti informaciją apie po elektros linijomis žuvusius paukščius   
 
 
Projekto lankstinukas (6,4 MB, PDF)

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.